เผย5จว.เรดโซน/ จับตา“กำแพงเพชร”มาแรง

น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิตกล่าวว่า อัตราฆ่าตัวตายล่าสุดของคนไทย ปี 59 อยู่ที่ 6.35 ต่อประชากรแสนคน ลดลงจากปี 58ที่มีอัตรา 6.47 ต่อประชากรแสนคน อย่างไรก็ตาม แม้จะมีแนวโน้มลดลง ยังคงเฉลี่ยอยู่ที่เดือนละ 340 คน หรือทุกๆ 2 ชั่วโมง จะมีคนไทยฆ่าตัวตายสำเร็จ 1 คน ทั้งนี้ ในช่วง 3 ปี (57-59 ) พบประเด็นน่าสนใจที่ต้องเฝ้าระวังและป้องกัน ได้แก่ ภาคเหนือ ยังมีอัตราฆ่าตัวตายสูงกว่าภาคอื่น มีเพียงภาคใต้ที่ลดลง ส่วนภาคกลางเพิ่มขึ้นในอัตราส่วนที่สูงกว่าภาคอื่นๆ จังหวัดที่เป็นพื้นที่สีแดงมีอัตราฆ่าตัวตายสูงได้แก่ จันทบุรี เชียงราย เชียงใหม่ ตราด ลำปาง ซึ่งจันทบุรีมีอัตราฆ่าตัวตายสูงที่สุดของประเทศ ขณะที่ กำแพงเพชร เป็นจังหวัดหน้าใหม่ที่เป็นหนึ่งใน10 ลำดับแรก อย่างไรก็ตาม ลำพูน จากอันดับหนึ่งติดต่อกันสองปี ลดเป็นอันดับที่ 7

ทั้งนี้ ตั้งเป้าลดอัตราฆ่าตัวตายสำเร็จ ไม่เกิน 6.0 ต่อประชากรแสนคนภายในปี 64 ได้เน้นเฝ้าระวังภาคกลางมากขึ้น โดยพบชายวัยแรงงานมีอัตราฆ่าตัวตายเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง และสูงกว่าผู้หญิงถึง 4 เท่า โดยเฉพาะช่วงอายุ 35-39 ปี มีอัตราฆ่าตัวตายสูงสุด ซึ่งทุกคนสามารถช่วยป้องกันและลดปัญหาฆ่าตัวตายลงได้ หากขอเพียง 1นาที หันกลับมาฟัง เพียง 1 นาที หันกลับมาให้กำลังใจ และเพียง 1 นาที ชีวิตจะเปลี่ยนแปลง และอาจใช้เวลานี้ ขอความช่วยเหลือจากสายด่วนสุขภาพจิต 1323 ตลอด 24 ชม. หรือสถานพยาบาลใกล้บ้านทั่วประเทศ แอพพลิเคชั่น Sabaijai ดาวน์โหลดฟรี ทั้งระบบ android และ ios