นายปรัชญา กุลวณิชพิสิฐ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มอบเงินสมทบทุนเพื่อผู้ป่วยมะเร็งเต้านม แก่มูลนิธิถันยรักษ์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยได้รับเกียรติจาก ศ.เกียรติคุณ พญ.คุณหญิงสำอางค์ คุรุรัตน์พันธ์ กรรมการมูลนิธิถันยรักษ์ฯ (ที่ 3 จากขวา) เป็นผู้แทนรับมอบ พร้อมกันนี้ยังได้ร่วมกับ ศิริวรรณ วิลาสศักดานนท์ (ที่ 2 จากขวา) ประธานโครงการเวียนนาอาสาและกรรมการผู้จัดการ บริษัท วีน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (เครือสหพัฒน์) จัดกิจกรรมอบรมความรู้ให้แก่พนักงาน ถึงวิธีการตรวจเต้านมด้วยตนเอง และเย็บเต้านมเทียมบริจาคผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ยากไร้ ณ สำนักงานใหญ่ ชั้น 2 อาคารวรวัฒน์ ถ. สีลม