นายกฯ พอใจแผนยุทธศาสตร์ชาติของนักศึกษาวปอ.- วปรอ. ตรงยุทธศาสตร์รัฐบาล ยอมรับแก้ปัญหายาก เพราะติดอยู่ที่นิสัยคน ระบุคกก.ที่ตั้งขึ้นมาเพื่อขับเคลื่อนทิศทางเดียวกัน ชี้ทุกคนอยู่เรือลำใหญ่ไปด้วยกันไม่ใช่เรือแป๊ะ

เมื่อเวลา 13.30 น. ที่ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก วิภาวดี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) รับฟังการแถลงยุทธศาสตร์ชาติ - ยุทธศาสตร์ทหาร พ.ศ. 2561-2580 ของคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร นักศึกษาวิทยาลัยเสนาธิการทหาร และนักศึกษาวิทยาลัยการทัพทั้ง 3 เหล่าทัพ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีพล.อ.อุดมเดช สีตบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการเหล่าทัพ และผู้แทนจากองค์กรต่าง ๆ เข้าร่วมรับฟังด้วย ทั้งนี้ยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์ทหาร คณะนักศึกษาฯ ร่วมกันจัดทำโดยอาศัยกรอบยุทศาสตร์ชาติ 20 ปีของรัฐบาลเป็นแนวทาง โดยมีความมุ่งหมายเพื่อเสนอแนะทางวิชาการแนวคิด เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงได้พิจารณานำไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งนำเสนอแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติให้มีความชัดเจนมากขึ้น

โดยพล.อ.ประยุทธ์ กล่าวตอนหนึ่งว่า ตนในฐานะศิษย์เก่ารุ่นที่ 50 ซึ่งทุกคนคาดหวังว่าทำอย่างไรจะให้ประเทศมียุทธศาสตร์ชาติ ถ้าตนไม่มายืนตรงนี้ไม่มีทางเกิดขึ้นได้ ถ้าไม่มีการคิดวิเคราะห์ตามหลักวิชาการ ปัญหาที่จะตามมาต่อไปคือ ทำอย่างไรที่จะให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริง เพราะทุกคนรู้อยู่แล้วว่าปัญหาคืออะไร รู้ถึงวิธีการแก้ปัญหาทั้งเชิงวิชาการ การบริหารจัดการ แต่ในช่วงที่ผ่านมามันเกิดขึ้นไม่ได้ ซึ่งจะโทษใครไม่ได้ ตนจึงจะต้องทำให้ทุกอย่างเกิดขึ้นให้ได้ ทุกคนจะต้องร่วมมือกัน วันนี้ตนรับหน้าที่เป็นประธานเกือบทุกกลุ่มจนหัวสมองเกือบแยกไม่ออก นั่งฟังไปก็คิดตามจนไฟช็อตในหัวไปหมด ยอมรับว่ายุทธศาสตร์ชาติของรุ่นนี้เป็นที่น่าพอใจ เพราะตรงกับยุทธศาสตร์ชาติที่รัฐบาลได้วางไว้ ซึ่งทั้งหมดก็ได้รับความร่วมมือจากอาจารย์โรงเรียนเสนาธิการทหารมาช่วยกันทำ พร้อมกับคณะสนช. และสปท.

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า สมเด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงมีรับสั่ง 2 คำด้วยกันคือ ความเท่าเทียม และความเป็นธรรม หมายความว่าจะต้องทำให้คนทุกคน เข้าถึงโอกาสทางเลือก รายได้ อาชีพอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นคนรวย คนจน หรือผู้มีรายได้ปานกลาง เราต้องคำนึงถึงสิทธิของทุกคนในฐานะที่เป็นพลเมืองไทย ซึ่งยอมรับว่ายาก แต่ถ้าคนไม่เข้าใจก็จะกลายเป็นว่าไม่เกิดความเท่าเทียม เราจึงต้องพยายามสร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้น สิ่งที่เราต้องเร่งทำวันนี้คือ ลดปัญหาของทุกกลุ่ม ทุกฝ่าย ลดความเหลื่อมล้ำให้ได้ แต่ต้องยอมรับว่าแต่ละพื้นที่ย่อมมีความไม่เท่าเทียม ซึ่งรัฐบาลได้หยิบขึ้นมาพิจารณา เพราะถ้าปล่อยให้เป็นแบบเดิมปัญหาก็จะเป็นแบบเดิมตามกลไกประชาธิปไตยเหมือนที่ผ่านมา

"ประเทศไทยมีคนหลายกลุ่มหลายฝ่าย มีความแตกต่าง ปัญหาปัจจุบันที่ยังแก้ไม่ได้ คือคนไทยยังติดกับปัญหาเดิม ๆ ทั้งความไม่พร้อมของประชาชน การศึกษา หลักคิดต่าง ๆ เป็นปัญหาที่ใหญ่ที่สุด ฝ่ายบริหารวางแผนและเขียนออกมาได้ แต่เวลาทำไม่ง่าย เพราะพื้นที่ทุกตารางนิ้วของประเทศมีเจ้าของ ไม่ว่าจะแก้หรือปรับอะไรก็ติดปัญหาที่คนทั้งหมด ผมไม่ได้โทษใครทุกคนมีส่วนร่วมทำให้เกิดปัญหา เพราะมีประชาธิปไตยมาโดยตลอด และเราจะต้องมีต่อไป เพียงแต่จะทำอย่างไรไม่ให้ประชาธิปไตยเป็นเหมือนเดิมอีก วันนี้ถ้าเราไม่สร้างจิตสำนึกให้กับทุกคนให้รู้ว่าปัญหาของประเทศอยู่ตรงไหน ไม่มีทางสำเร็จ ตั้งแต่ผมเข้ามาก็ทำตามโรดแมปที่วางไว้ มีการขับเคลื่อนเป็นระยะ จนกระทั่งมีรัฐธรรมนูญ ตลอด 3 ปี ทั้งรัฐบาล คสช. ทำงานมาโดยตลอด ทั้งแผนยุทธศาสตร์ชาติ การสร้างความปรองดอง และการปฏิรูป จึงได้มีการตั้งคณะกรรมการปยป. ขึ้นมา แต่การทำงานเมื่อยังช้าอยู่ก็จึงต้องมีสำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี (พีเอ็มดียู) เพื่อขับเคลื่อนให้กิจกรรมเร่งด่วนสำคัญ และอาจจำเป็นต้องใช้กฎหมายมาตรา 44 ซึ่งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่ตั้งขึ้นมาเพื่อขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ตอนนี้เราทุกคนกำลังนั่งเรือลำใหญ่ไปด้วยกัน ซึ่งไม่ใช่เรือแป๊ะ"นายกฯ กล่าว

เตรียมแก้กม.ใช้ประโยชน์พื้นที่สองข้างทางรถไฟ ยอมรับหวั่นถูกมองเอื้อนายทุน เล็งขยายเมืองหลวงลดปริมาณกรุงเทพฯแออัด

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวต่อว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 รับสั่งไว้ว่า ต้องอยู่อย่างพอเพียงเลี้ยงตัวเองได้ เหลือก็เผื่อแผ่แบ่งปัน หากเข้มแข็งก็ลงทุนค้าขาย โดยมีภูมิคุ้มกันที่ดีด้วยความรู้กับคุณธรรมประจำใจ อย่าเอาเปรียบคน อย่าทุจริต วันนี้ผู้ว่าสตง.ตามจับอย่างเดียวจะแย่แล้ว เส้นผมน้อยลงทุกวัน เพราะยุ่งอยู่กับเรื่องเหล่านี้ จึงต้องหาวิธีการให้เกิดความสมดุล ซึ่งการแก้ปัญหามีหน่วยงานรับผิดชอบอยู่แล้ว แต่ได้ทำงานกันเต็มที่แล้วหรือยัง คำว่าเต็มที่ต้องไม่สร้างความขัดแย้ง

"การเป็นผู้นำหน่วย ผู้นำภาครัฐ มันต้องมีวิธีการ และต้องเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง ลดความขัดแย้ง ปรับเปลี่ยนนโยบาย เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนและปฏิบัติได้ ทั้งในเชิงบริหารจัดการและตรวจสอบ อย่าปล่อยปะละเลย เพราะถ้าละเลยก็จะเป็นแบบเดิม วันนี้ถ้าผมบอกให้หยุดไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้น ประคองไปเรื่อยๆ มันจะกลับเข้าสู่ที่เดิมทันที" พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวต่อว่า หลายคนบอกว่าเศรษฐกิจเราไม่ดี ตนขอถามว่าไม่ดีตรงไหน อาจจะตรงผู้มีรายได้น้อย ซึ่งผู้มีรายได้น้อยเคยมีรายได้จากตรงไหน หากเป็นวงจรเดิมๆมันมีช่องทางหารายได้เยอะแยะไปหมด ถูกบ้าง ผิดบ้าง วันนี้พอผิดน้อยลงช่องทางการทุจริตก็ลดลงไปด้วย

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวต่อว่า การพัฒนาเมืองบริวาร การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค การคมนาคม ทางบก ทางเรือ และเส้นทางรถไฟ โดยเฉพาะการใช้ประโยชน์สองข้างทางรถไฟ ขอให้ทราบว่ากฎหมายไม่ให้ เพราะการเวนคืนที่มาเพื่อสาธารณะประโยชน์ไม่ว่ากิจการใดก็ตาม ต้องใช้เฉพาะกิจการนั้นเท่านั้น ซึ่งกำลังจะแก้กฎหมายตรงนี้อยู่ ไม่เช่นนั้นก็ไม่สามารถดำเนินการได้ ทั้งที่พื้นที่สองข้างทางรถไฟมีจำนวนมาก แต่ไม่สามารถทำอะไรได้ เพราะกฎหมายไม่ให้ทำ เป็นพื้นที่ของการรถไฟเท่านั้น

"ถ้าผมเปิดให้ทำเศรษฐกิจได้หรือไม่ สังคมก็จะมองว่าเอื้อประโยชน์ นี่คือสิ่งที่เป็นความขัดแย้งในตัว ฝากคิดด้วย แต่มันต้องทำให้ได้ จึงจะเกิดเมืองใหม่ขึ้นมาให้ได้ ด้วยการลงทุนทั้งภาครัฐและเอกชน และจะต้องมีการขยายเมืองที่แออัด แต่การย้ายเมืองหลวงทำได้ยาก ซึ่งเรามีแผนที่จะขยายเมืองไปทางเหนือ ใต้ กลาง และตะวันออก โดยเรามีแผนที่จะขยายไปทางตะวันออกก่อน เพื่อพัฒนาไปสู่อีอีซี กรุงเทพจะบรรเทาความแออัดลงได้" พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวต่อว่า วันนี้เรามีรถไฟฟ้า 10 สายยังไม่พอ วันหน้าต้องทำกัน 100 สายหรืออย่างไร มันทำไม่ได้หรอก แต่เราจะต้องเตรียมการเชื่อมต่อระบบขนส่ง ซึ่งรัฐบาลจะวางโครงสร้างเหล่านี้ให้เห็น และ 3 ปีที่ผ่านมา รัฐบาลทำเรื่องเส้นทางรถไฟมากที่สุด หากเทียบกับที่ผ่านมา ซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมทำได้ แต่อย่าไปมองว่าทำได้เยอะก็มีเรื่องการทุจริตเยอะ ซึ่งเรื่องทุจริตก็ไปไล่ตรวจเอา อย่าพูดอะไรที่ทำให้เกิดความเสื่อมเสีย คนดีมีเยอะ แต่คนเลวก็ยังมีอยู่ ก็ต้องไล่หาคนเหล่านี้ออกมาให้ได้ ดังนั้นหน่วยตรวจสอบจะต้องแยกแยะคนดีกับคนไม่ดี ออกมาให้ตนให้ได้ อย่าเหมารวมทั้งหมด

นายกฯ ขู่จับหัวขบวนทำลายป่าให้ได้ แนะเหตุงูเข้าบ้านเพราะมนุษย์บุกบ้านงูก่อน และห้องน้ำไม่มีบ่อบำบัด ไม่เชื่อโหรเพราะตั้งใจทำงาน จ่อตามตัวพวกอ้างรู้จักนายกฯ สอนนักการเมืองอย่าค้านทุกเรื่องต้องช่วยปฏิรูปปท. ลั่นไม่รังเกียจบอกรักทุกคน แต่ขออย่าบิดเบือนข่าว

นายกฯ กล่าวว่า ในเรื่องการดูแลทรัพยากรธรรมชาติเราพูดมานานแล้ว แต่ยังคงมีการตัดไม้ทำลายป่าอยู่ เราจับกุมทุกเดือนแต่ก็ยังมี จึงขอให้ทหารและตำรวจจับหัวใหญ่ให้ได้เพราะถ้าจะตีงูต้องตีหัวให้ขาด หัวก็คือนายทุนทั้งหมด จับมาก็รกคุกเปล่าๆ ทั้งยึดของยึดเครื่องมือมาเต็มคลังหมดแล้ว แต่หัวใหญ่ยังอยู่ เราต้องหาตัวมาให้ได้ รวมถึงเรื่องยาเสพติดและการทุจริตด้วย ตนเอาจริงและเร่งรัดไปทุกเรื่องตามกฎหมาย

นายกฯ กล่าวว่า ในเรื่องการปลูกป่าเป็นหน้าที่ของประชาชนทุกคน เราต้องปลูกในพื้นที่ที่เราดูแลได้และมีน้ำ แต่หากปลูกในป่าเขาก็ตายหมดเพราะไม่มีใครดูแล ถ้าเราช่วยกันปลูกป่าก็จะเต็มไปหมด ถ้าป่ามีเยอะงูเหลือมก็จะไม่มีเข้าห้องน้ำ แน่นอน งูที่เข้ามาอยู่ในห้องน้ำคนก็เพราะคนไปบุกรุกที่มันก่อน นำไปสู่เรื่องบ่อบำบัดน้ำเสียประเภทที่ไม่มีบ่อเกรอะงูก็จะเข้าห้องน้ำ เราต้องจัดระบบให้ดีงูจะได้ไม่เข้าบ้านคน

"งูเข้ามาหรือไม่เข้ามาก็ไม่ใช่เรื่องความโชคดีหรือไม่โชคดี วันก่อนเขาจับงูเหลือมได้ที่ทำเนียบฯ แสดงว่ารัฐบาลนั้นแย่แล้ว มีตัวเงินตัวทองเป็นร้อยเป็นพันอยู่ด้วยกันมานานแล้ว ไม่ได้เป็นศัตรูกัน เขาน่าจะมองว่าทำเนียบฯมีความสมบูรณ์เข้มแข็งขึ้น มีหนูเยอะแยะไปหมด แสดงว่ามีความพอมีพอกินกันหมดแล้วไง ถือเป็นธรรมชาติของเขา มองให้เป็นเรื่องดีๆ บ้าง วันนี้โหรกันไปโหรกันมาจนเละไปหมด โหรนี้บอกดีโหรนี้บอกไม่ดี ผมก็ต้องทำของผมให้ดีเท่านั้น เรื่องอื่นเป็นแค่ส่วนประกอบ" พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า ในเรื่องการเมืองการปกครองเรากำลังจะทำให้ถูกต้อง โดยมียุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูป มีโรดแมปชัดเจน มีระดับนโยบายทั้งการขับเคลื่อนและปฏิบัติ แต่วันนี้ทั้งหมดกลับมาที่ตัวนายกฯหมด เหมือนกับนายกฯเป็นผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) พอมีเรื่องนี้มาเรื่องพลทหารถูกต่อย ถามมาว่านายกฯรู้หรือไม่ แล้วตนจะรู้ไหม รัฐมนตรีก็ไม่รู้ เพราะทั้งหมดทำงานด้วยกระบวนการถึงจะตรวจสอบไม่พบ ไม่มีปัญหาอะไรก็จบ แต่คนไทยไม่สนใจเรื่องนี้ สนใจแต่เรื่องกระบวนการทำงาน ไม่เข้าใจระบบราชการ เข้าใจว่าผิดตรงนี้ไอ้นี่มันรู้หรือยัง ลงโทษหรือยัง สะใจกันอยู่แค่นี้ แบบนี้ไม่ได้ เราต้องทำทั้งสองอย่างเพื่อให้คนเข็ดหลาบและให้เกิดแนวคิดใหม่ เพราะการทุจริตเกิดขึ้นจากการเรียกรับ การเสนอให้ มีออกมาพูดกับตนหรือไม่ ไปฟ้องผู้ว่าฯไหมว่าตนโดน เขาก็สมยอมทั้งคู่ แล้วก็มาอ้างอีกต่างหาก

"ใครมาอ้างชื่อผม ไหนบอกมาซิว่ารู้จักนายกฯ เป็นเพื่อนกับผม ผมรู้จักทุกคนนั่นแหละ แต่ผมไม่รู้จักหน้าเพราะผมทำงานเพื่อคนไทยทุกคน เพราะฉะนั้นใครที่อ้างมาบอกผม มากระซิบผมก็ได้ ผมพร้อมรับทุกเรื่อง แต่บางทีเรื่องที่รับมาก็เป็นที่เร็ว รับจนปวดหัวไปหมด บางเรื่องก็ไม่มีข้อเท็จจริง ไม่รู้ว่าขั้นตอนเป็นมาอย่างไร บอกแค่ว่านายกฯต้องรู้และต้องแก้ ต้องเอาคนนี้ออก คนนี้เป็นไม่ได้ นี่รู้กันจนถึงก้นบึ้งมีหลักฐานหรือไม่ แต่ผมจะหาให้ได้ไอ้พวกคนที่แอบอ้าง พวกแอบอ้างว่านายกฯชอบทานอาหารนี้ เดี๋ยวจะไปจัดอาหารให้นายกฯหน่อย ผมจะบอกว่าผมมีกินอยู่ที่บ้าน ซื้อเองกินเอง มาโม้กับเพื่อนว่าจะซื้อไปฝากนายกฯหน่อย บอกว่าฮัลโหลนายกฯเหรอคะ ผมไม่รู้จัดเลย ใครซื้ออะไรมาผมก้ไม่รู้เหมือนกัน เป็นคลใครก็ไม่รู้มีถึงขนาดนี้ แต่หากพวกคุณจะเชื่อเขาก็ตามใจ" นายกฯ กล่าว

นายกฯ กล่าวว่า เมื่อก่อนมีคนรักตนเยอะ แต่ตอนนี้เพื่อนฝูงตนรังเกียจหมดเลย ไม่รู้ว่าเป็นอะไร เพราะตนไม่มีเวลาให้เขา มากคนก็มากเรื่อง แต่ความเป็นเพื่อนและพี่ยังอยู่ ทุกคนพยายามจะทำในสิ่งที่ดีที่สุดอยู่แล้ว ตนเชื่อมั่นในคณะรัฐมนตรี รัฐบาลของตน แต่หลายอย่างยังมีปัญหาอยู่ ด้วยกลไกที่ตนพูดมาเรื่องการขับเคลื่อนปฏิบัติ ฉะนั้นไม่มีอะไรที่ทำได้โดยที่ไม่รู้ข้างล่าง แต่ข้างบนก็มีโอกาสที่จะไม่รู้เพราะเขาทำกันข้างล่าง ตนกำลังสอบอยู่ ทุกเรื่องที่มีการพูดจากันตามสื่อโซเชียลตนจะต้องตรวจสอบทั้งหมด ถ้ามีหลักฐานก็ดำเนินการ วันนี้หลายอย่างทำไปแล้ว หลายอย่างไม่จำเป็นต้องมาพูดหรือประชาสัมพันธ์ให้ทราบมากมาย เช่น เรื่องคดีการทุจริต ต่างประเทศบอกว่าประเทศไทยเป็นขนาดนี้เชียวหรือ เราก็อธิบายไปว่าเป็นเฉพาะบางประเด็นที่เสียในภาพใหญ่ แต่ทั้งหมดกระบวนการยุติธรรมต้องจัดการ ไม่ใช่ใช้แต่มาตรา 44 อย่างเดียว

นายกฯ กล่าวว่า การปฏิรูปการเมือง นักการเมืองก็ต้องปฏิรูปตัวเองด้วย วันนี้ก็มาติติงแต่เรื่องที่รัฐบาลทำ แม้เรื่องยุทธศาสตร์เขาก็บอกว่าเขาไม่เห็นด้วย จะทำอย่างไรก็เป็นหน้าที่ของท่าน เพราะท่านจะเป็นคนทำออกมาร่วมกับรัฐบาล และบอกเขาว่าเป็นอย่างไรเรื่องยุทธศาสตร์ชาติ ถ้าไม่ทำจะเกิดอะไรขึ้น เขาก็บอกไม่เห็นด้วยสักอัน ตนจะบอกให้ มีปัญหามากมาย ทั้งน้ำไม่พอ ถนนไม่ดี

"ผมก็อยากจะย้อนกลับไปถามเขาเหมือนกันว่าที่ผ่านมาไม่เป็นแบบนี้หรือ และผมทำให้ดีขึ้นหรือไม่ ก็ช่วยผมตอบเขาแบบนี้บ้าง ผมพูดมา 3 ปีแล้ว ทุกวันศุกร์ปีละ 52 ครั้ง มีวันไหนที่หน้าของผมไม่อยู่ในสื่อบ้างก็มีแทบทุกวัน ส่วนใหญ่ก็จะเลือกภาพเก๋ๆ ของผมลงสื่อ ไม่ค่อยดีไม่ค่อยหล่อก็เลือกลงไป ไม่เป็นไรผมไม่รังเกียจท่าน สื่อที่รักของผมทุกคน แต่ผมเป็นคนไม่ค่อยยอมให้มันถูกบิดเบือนไง เพราะผมตั้งใจทำงานจริง ๆ" พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว

“บิ๊กตู่”ย้ำ ทหาร -ขรก.-เอกชน ต้องเป็นที่พึ่งปชช.แนะมีหลักคิดของตัวเอง อย่าหลงละคร ยกทีวีต่างชาติ วิจัยเอเลี่ยน สั่งคนทำสงคราม

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวต่อว่า ในโลกนี้มีโอกาสที่เหตุการณ์หลายอย่างจะเกิดขึ้นได้ แต่ของเรากลับเห็นว่าหลายอย่างยังไม่เกิด เรามาบอกว่าไม่ต้องมีทหาร เดี๋ยวมีก็ปฏิวัติอีก คิดแบบนี้ไม่ได้ไม่มีใครเขาอยากเสี่ยงอยู่แล้ว และตนก็ไม่ได้กล้าหาญชาญชัยที่จะเสี่ยง ตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไร คิดแต่จะทำอย่างไรให้บ้านเมืองเดินไปข้างหน้าให้ได้ การปรับโครงสร้างของทหารตอนนี้ดำเนินการอยู่ในก.พ.และก.พ.ร. ทั้งการประเมินหัวหน้าหน่วยงานต่าง ๆ การลดขั้นตอนในการปฏิบัติ เพราะยิ่งมีขั้นตอนมากก็ยิ่งยืดยาว ยิ่งมีเอกสารมากยิ่งทุจริตได้ง่ายขึ้น ต้องลดขั้นตอนใช้คนและเอกสารให้น้อยลง ทหารและข้าราชการจะต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนให้ได้เสมอและตลอดเวลา รวมถึงภาคเอกชนก็ขอให้นึกถึงประชาชนตาดำๆ ด้วย

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า ทุกประเทศและประเทศไทยจะมีปัญหาอยู่ 3 ประการ 1.เรื่องประชาธิปไตยที่ถูกต้อง ซึ่งเราต้องไปหามาว่าควรจะเป็นอย่างไรให้เป็นไปตามหลักสากล คนของเราต้องปรับเปลี่ยนหรือไม่ 2. การขาดหลักคิดที่ถูกต้อง ถ้าจะคิดอะไรใหม่ต้องมีข้อมูลของเดิมอยู่ในกรอบความคิดที่มีอยู่ ให้ทำได้จริงและ 3. การศึกษา การพัฒนามนุษย์ ทั้ง 3 อย่างจะเป็นนพื้นฐานของสังคม ที่ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น เราจะแก้ปัญหาได้หมด ทั้งภัยรูปแบบใหม่และรูปแบบเก่า ภัยไซเบอร์ ภัยก่อการร้ายและภัยพิบัติ ซึ่งวันนี้การรักษาความมั่นคงภายใน พรบ.ความมั่นคงกำลังมีการแก้ไข ซึ่งเดิมเขียนไว้ว่าเกิดจากน้ำมือเพียงอย่างงเดียว ก็ต้องไปแก้ว่าทหารเข้าไปช่วยเหลือในเรื่องของภัยพิบัติได้ด้วยถ้าจำเป็น

“วันนี้สังคมเราแก้ไม่ได้ ชอบดูละครน้ำตาตก น้ำตาไหล อย่างเรื่องรากนครา ที่เป็นการสร้างแรงบันดาลใจ แต่ละครบางเรื่องก็มีแต่สาว ๆ มีคนใช้ มีตัวร้าย ทั้งตอนพูดแต่ในห้องรับแขกไม่ได้คืบหน้าไปไหน แต่คนก็ยังติด ขนาดติดไปถึงประเทศเพื่อนบ้าน ก็ดีที่เราเป็นมหาอำนาจทางละคร นอกจากเรื่องรานคราแล้ว ให้ไปดูช่องอื่นบ้าง ผมเจอไม่รู้ว่าช่องอะไร เขาวิเคราะห์ วิจัย มีการทำลายสาธารณสมบัติ ทรัพยากร วิหารโบราณสถาน 4 – 5 พันปี เขาสงสัยว่าทำไมเกิดแต่เฉพาะคนกลุ่มนี้ เขาก็วิเคราะห์กันว่า เกิดจากมนุษย์ต่างดาว แสดงว่ามนุษย์ต่างดาวลงมา และไม่อยากให้คนปัจจุบันรู้ว่าความมาเป็นอย่างไร ก็เลยใช้คลื่นสมองบังคับให้คนปัจจุบันรบกัน คนไทยมีคิดอย่างนี้ไหม มีแต่คิดแย่งสมบัติกัน แต่เขาคิดไปถึงขนาดนี้แล้ว แต่ประเทศไทยคิดตามที่เขาเขียนให้คิด มันไม่ได้ จะต้องมีหลักคิดเป็นของตัวเอง ทุกคนต้องมีสมอง ถ้าไม่ใช้ก็เสียหมด เซลล์สมองก็จะเสื่อม

เตือนนศ.วปอ.อย่าเรียนเพื่อคอนเน็กชัน

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า “ฝากไว้สุดท้าย การเป็นนักศึกวปอ.ไม่ใช่มาเพื่อสร้างคอนเน็กชัน จำไว้นะ มาสร้างในเรื่องของการทำความดีร่วมกัน ขับเคลื่อนประเทศร่วมกัน คนดีไม่ดีรู้อยู่แล้ว ทุกคนรู้หมดใครเป็นอย่างไรใครดีไม่ดี แต่ถ้าเมื่อใดก็ตามเพื่อนทำไม่ดีก็อย่าทำกับเขา เข้าใจไหม ตักเตือนชักจูงกลับมาให้เป็นคนดี การที่เราจะคบกับคนมันเลือกคบคนไม่ได้มีทั้งมีคนดีและคนไม่ดี แต่เราจะทำอย่างไรที่เราจะเติมความรู้ให้คนไม่ดีเหล่านั้นให้มาดีให้ได้ อย่างน้อยก็ไม่ไปดูถูกคนอื่น ต่อให้ตัดหัวมันก็คือเพื่อน ท้ายสุดมันยังไม่ดีขึ้นก็ตัดหางปล่อยวัดไป อย่าให้เขามาใช้คอนเน็กชันเพื่อผลประโยชน์ในวันหน้า” จากนั้นพล.อ.ประยุทธ์ ได้ชี้ถามด้วยว่า “ใครทำอย่างนั้นยกมือขึ้น ไม่มีนะสัญญากับผมแล้วนะ เป็นคอนเน็กชันกับรัฐบาลเพื่อเดินหน้าประเทศไปข้างหน้า”