นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า วันนี้(19 ก.ย.2560)ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)ได้มีมติเห็นชอบมาตรการทางภาษี เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีการทำประกันสุขภาพ ตามที่กระทรวงการคลังได้เสนอ โดยให้ผู้ที่ซื้อประกันสุขภาพสามารถนำเบี้ยประกันสุขภาพที่ซื้อในวงเงินตามการจ่ายจริง มาหักลดหย่อนภาษีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ในวงเงินไม่เกิน 15,000 บาทต่อปี โดยเมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิตแล้วจะหักลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 1 แสนบาทต่อราย ซึ่งจะทำให้ผู้ซื้อประกันชีวิตที่ยังไม่เต็มวงเงิน 1 แสนบาท สามารถซื้อประกันสุขภาพได้เพิ่มเติม เพื่อให้เต็มวงเงินการใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษี โดยให้มีผลย้อนหลังการซื้อตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป โดยมั่นใจว่า การเพิ่มวงเงินดังกล่าว จะทำให้รัฐลดงบประมานในส่วนของการรักษาพยาบาลได้ โดยไม่เป็นการเสียเปล่าประโยชน์ แต่จะช่วยให้ผู้ที่มีรายได้ปานกลางและรายได้น้อยสามารถซื้อประกันสุขภาพเพื่อดูแลสุขภาพสำหรับผู้สูงวัยได้มากขึ้น

ด้านนายอานนท์ วังวสุ เลขาธิการสมาคมประกันวินาศไทย เปิดเผยว่า สมาคมประกันวินาศภัยไทยต้องขอขอบคุณภาครัฐที่ได้เห็นความสำคัญตรงจุดนี้ ซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของภาคประชาชนเองก็จะเป็นการกระตุ้นให้มีการหาซื้อประกันสุขภาพเพื่อดูแลค่ารักษาพยาบาลตัวเองมากขึ้น โดยประชาชนสามารถนำเบี้ยประกันมาหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้

ขณะเดียวกันยังช่วยแบ่งเบาภาระงบประมาณของภาครัฐในการดูแล 3 กองทุนปัจจุบัน เช่น กองทุน 30 บาทรักษาทุกโรค กองทุนประกันสังคม ที่รัฐบาลจ่ายเงินสมบทบส่วนหนึ่งอุดหนุนพนักงานที่ทำประกันสังคม และกองทุนประกันสุขภาพข้าราชการ เพราะจะทำให้คนหันมาใช้ประกันสุขภาพเอกชนมากขึ้น ไม่ต้องไปใช้สวัสดิการของรัฐเพิ่มขึ้น

ในส่วนของบริษัทประกันวินาศภัยเองก็จะได้รับอานิสงส์ เพราะจะทำให้ช่วยกระตุ้นตลาดประกันสุขภาพของภาคธุรกิจเติบโตขึ้น ซึ่งปัจจุบันเบี้ยประกันสุขภาพของฟากธุรกิจประกันวินาศภัยยังไม่ถึงหมื่นล้านบาทต่อปี โดยถือว่ายังน้อยมาก เมื่อเทียบกับประกันชีวิต ซึ่งเมื่อภาครัฐไฟเขียวเรื่องนี้ ก็จะช่วยให้บริษัทประกันชีวิต และบริษัทประกันวินาศภัยได้รับอานิสงส์จากจุดนี้ อย่างเช่น บุคคลที่เคยซื้อเบี้ยประกันชีวิต 5 หมื่นบาท และซื้อเบี้ยประกันสุขภาพอีก 3 หมื่นบาท แต่เดิมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้เพียงเบี้ยประกันชีวิตเพียง 5 หมื่นบาท แต่เบี้ยประกันสุขภาพอีก 3 หมื่นบาท นำมาหักลดหย่อนไม่ได้ ต่อไปนี้ก็จะนำเบี้ยประกันสุขภาพมาหักลดหย่อนภาษีได้ โดยเมื่อรวมกันแล้วจะไม่เกิน 1 แสนบาท

“จริงๆแล้ว ทางสมาคมประกันวินาศภัยไทยได้เสนอเรื่องนี้ไปตั้งแต่สภาปฎิรูปแห่งชาติแล้ว ซึ่งทีแรกก็นึกว่าจะแยกออกจาก 1 แสนบาทที่สามารถให้บริษัทประกันชีวิตหักลดหย่อนภาษีเบี้ยประกันชีวิตได้ แต่ตอนหลังรัฐบาลเอามารวมเข้ากับใน 1 แสนบาท ซึ่งก็จะส่งผลดีให้คนที่เคยทำประกันสุขภาพ หรือไม่เคยซื้อประกันสุขภาพได้ประโยชน์ สามารถนำเบี้ยประกันหักลดหย่อนภาษีได้ ซึ่งเชื่อว่านับจากนี้ไปบริษัทประกันฯคงจะดีไซน์ออกแบบประกันสุขภาพออกมาขายแข่งขันกันในตลาดอย่างคึกคักทีเดียว”เลขาธิการสมาคมประกันวินาศภัยไทย กล่าว