วันที่ 22 ก.ย. 60 ที่ ร.11 รอ. ฝึกซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศในพระราชพิธีถวายพระเพลิง เสมือนจริง 3 ริ้วขบวนครั้งแรก การซักซ้อมขบวนพระบรมราชอิสริยยศ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ร่วมกันครั้งแรกของหน่วยงานที่ได้รับผิดชอบ ประกอบด้วย กองบังคับการกองผสม โรงเรียนนายร้อย จปร. โรงเรียนนายเรือ และโรงเรียนนายเรืออากาศ ขบวนทหาร นำและตาม จาก ร.1 พัน 1 รอ. และ ร.11 พัน 1 รอ. ชุดชักลากของกรมสรรพาวุธทหารบก และ ชุดแบกหามของกรมขนส่งทหารบก รวม 2 พันนาย เป็นไปด้วยความราบรื่นและงดงามสมพระเกียรติ