ภาพจำลองจรวดขนาดใหญ่ BFR (Big Falcon Rocket) ของบริษัท SpaceX ที่นำมาใช้ในการโดยสารพาผู้คนเดินทางจากเมืองหนึ่งสู่เมืองใดในโลก ในระยะเวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมง