บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ ร่วมกับ จังหวัดเชียงใหม่, สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่), คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ และกลุ่มให้เบ็ดดีกว่าปลา ขอเชิญคนรุ่นใหม่และผู้สนใจร่วมกิจกรรมแห่งความจงรักภักดีและความอาลัยที่มีต่อในหลวงรัชกาลที่ 9 พระผู้ทรงสถิตอยู่ในดวงใจพสกนิกรชาวไทยตราบนิรันดร์ใน กิจกรรม“คิดถึงพ่อ” ร้อยดวงใจรำลึกถึง.....พ่อหลวงของแผ่นดิน เพื่อน้อมรำลึกและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ระหว่างวันที่ 20-29 ตุลาคม 2560 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่

ภายในงานพบกับ 9 กิจกรรมแห่งความคิดถึ กิจกรรมที่ 1 การหล่อเหรียญที่ระลึก "รักพ่อและทรงรัก" โดย กลุ่มให้เบ็ดดีกว่าให้ปลา กิจกรรมที่ 2 ประติมากรรมแสงแดด คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ชมผลงานการสร้างภาพประติมากรรมจากเงาเป็นภาพคล้ายพระพักตร์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่จะปรากฏขึ้นเมื่อแสงอาทิตย์สาดส่องเข้ามากระทบกับวัตถุ

กิจกรรมที่ 3 การแจกกล้าไม้ โดย สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) แจกพันธุ์กล้าไม้ให้กับประชาชนเพื่อสืบสานและน้อมนำแนวพระราชดำริ กิจกรรมที่ 4 การวาดภาพ “คิดถึงพ่อ” ร้อยใจเป็นหนึ่งเดียวกับผลงานของศิลปินแห่งชาติและ นักศึกษาจากคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่จะมามาร่วมรังสรรค์ภาพ “ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในความทรงจำ”

กิจกรรมที่ 5 การประดับดอกดาวเรือง ให้พสนกนิกรร่วมใจประดับดอกดาวเรืองบนแท่นเลข 9 กลางศูนย์การค้าฯ กิจกรรมที่ 6 การสกรีนเสื้อ “คิดถึงพ่อ” ผลงานการออกแบบของศิลปินล้านนาชื่อดัง กิจกรรมที่ 7 การรับบริจาคหนังสือ เปิดรับบริจาคหนังสือใหม่หรือหนังสือเก่าเพื่อนำไปมอบให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนในจังหวัดเชียงใหม่ กิจกรรมที่ 8 ลงนามถวายความอาลัย และ กิจกรรมที่ 9 บรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์ “คิดถึงพ่อ”