อินทิรา นาคสกุล ผู้จัดการส่วนลูกค้าสัมพันธ์บัตรสมาชิก His & Her Plus Point และผู้จัดการส่วนการตลาดผลิตภัณฑ์วาโก้ พร้อมผู้สนับสนุนร่วมมอบสื่อการเรียนการสอนพร้อมอุปกรณ์กีฬา-เครื่องอุปโภคบริโภคใน โครงการ “ตามรอยพ่อ...สานต่อปณิธานเพื่อการศึกษาเด็กไทย” ให้แก่โรงเรียน ตชด.บ้านละโอ อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส โดยมี พ.ต.ต. สมหมาย รักเอียด คุณครูเป็นผู้รับมอบ ณ ห้องพิกุลทอง โรงแรมอิมพีเรียล จ. นราธิวาส