15.52 น.เชิญชวนชาวไทยร่วมเจริญจิตภาวนาในช่วงเวลาเสด็จสวรรคต กิจกรรมเริ่มตั้งแต่ 05.30-00-00.15 น.

รศ.นพ.นริศ กิจณรงค์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลกล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 1 ปี ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต นับเป็นช่วงเวลาแห่งความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของชาวไทยทั้งประเทศ โดยเฉพาะบุคลากรศิริราชต่างโศกเศร้า และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ทรงมีต่อโรงพยาบาลศิริราช และเพื่อให้ประชาชนคนไทยได้ร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ และร่วมกันบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมตั้งจิตมั่นที่จะสืบสานพระราชปณิธาน ทำความดีเพื่อแผ่นดินตราบนิรันดร์

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลจึงจัดงาน “ศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์” ณ รพ.ศิริราช ในวันศุกร์ที่ 13 ต.ค.60 ตั้งแต่ 05.30 - 00.15 น. โดยมีพิธีทำบุญตักบาตร (ข้าวสารอาหารแห้ง) 199 รูป จากหอประชุมกองทัพเรือไปยังโรงพยาบาลศิริราช พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายฯ การแสดงปาฐกถา โดย ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล การแสดงละครชุดพระมหาชนก การบรรเลงดนตรีและขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์

ทั้งนี้ โดยเฉพาะเวลา 15.52 น. ช่วงเวลาที่เสด็จสวรรคต เชิญชวนพสกนิกรชาวไทยร่วมเจริญจิตภาวนา  เวลา 19.00 น. พิธีศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์ โดยบุคลากรศิริราชรวมทั้งสิ้น 420 คน น้อมก้มกราบเต็มลานพระราชานุสาวรีย์ฯ และร่วมกันร้องเพลง “ความฝันอันสูงสุด” ประกอบแสง สี สื่อผสมตระการตาในชุด“ศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์ แสงแห่งแผ่นดิน ตราบนิจนิรันดร์” เวลา 21.00 น. พิธีสวดพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศลฯ พิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายพระพรชัยแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว