ไม่มีวันใด ที่ประชาชนชาวไทยจะโศกเศร้าเท่าวันนี้ วันที่ 13 ต.ค. 2559 ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช เสด็จสวรรคต ผ่านมาครบ 1 ปี สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์ ร่วมถวายอาลัยด้วยฉบับพิเศษที่ร้อยเรียงเรื่องราว 1 ปีทีไม่มี"พ่อ” ในฉบับประจำวันศุกร์ที่ 13 ต.ค. - วันพฤหัสบดีที่ 19 ต.ค. เพื่อแสดงความจงรักภักดี