กรุงเทพฯ 12 ตุลาคม 2560 – ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นธนาคารชั้นนำของประเทศไทย และกลุ่มบริษัทเอไอเอ (“AIA”; รหัสตลาดหลักทรัพย์ : 1299) ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทประกันชีวิตที่ใหญ่ที่สุดุในภูมิภาคเอเชียจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศและมีการบริหารจัดการอย่างอิสระ ได้บรรลุข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจระยะเวลา 15 ปี ซึ่งจะส่งผลให้ธนาคารกรุงเทพสามารถนำาเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตหลากหลายประเภทของเอไอเอให้แก่ลูกค้าในประเทศไทยผ่านเครือข่ายสาขาและจุดให้บริการอื่นๆ ของธนาคารที่ครอบคลุมทั่วประเทศ

ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว ธนาคารกรุงเทพจะนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่ทันสมัยและหลากหลายของเอไอเอต่อลูกค้าของธนาคารจำนวนหลายล้านรายทั่วประเทศ ซึ่งเป็นฐานลูกค้าบุคคลที่กว้างขวางลำดับต้นๆในประเทศไทย ผ่านช่องทางการให้บริการต่างๆของธนาคาร รวมถึงเครือข่ายสาขาประมาณ 1,200 สาขาทั่วประเทศ และช่องทางบริการอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ

นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ กล่าวว่า “ลูกค้าของธนาคารในปัจจุบันมีความต้องการผลิตภัณฑ์และบริการประกันชีวิตในรูปแบบต่าง ๆ มากขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือ สำหรับการสะสมความมั่งคั่ง การออมเพื่ออนาคต และการสร้างความมั่นคงให้แก่ครอบครัว โดยธนาคารและเอไอเอจะผสานความเชี่ยวชาญทางการเงินเพื่อช่วยให้ลูกค้าของธนาคารสามารถเลือกแผนบริหารการเงินที่เหมาะสมที่สุดสำหรับทุกช่วงชีวิต ซึ่งความร่วมมือกับเอไอเอจะทำให้ธนาคารสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและการออมที่หลากหลายยิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า”

กลุ่มบริษัทเอไอเอเป็นหนึ่งในผู้นำตลาดประกันชีวิตในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (ไม่รวมประเทศญี่ปุ่น)และมีประสบการณ์ยาวนานในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการประกันชีวิตที่มีคุณภาพสูงสำหรับลูกค้าของธนาคาร โดยเอไอเอจะนำเอาศักยภาพในการให้บริการแบงก์แอสชัวรันส์ในระดับภูมิภาค และความเชี่ยวชาญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตในประเทศไทยมาให้การสนับสนุนธนาคารกรุงเทพในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยและพัฒนาบุคลากร เพื่อนำเสนอความคุ้มครองจากบริการประกันชีวิตและการออมระยะยาวให้แก่ลูกค้าของธนาคาร

นาย อึง เค็ง ฮุย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัทเอไอเอ กล่าวว่า “การเป็นพันธมิตรกับธนาคารกรุงเทพในครั้งนี้ ทำให้สถาบันการเงินซึ่งได้รับความเชื่อถือและมีความมั่นคงในระดับสูงในประเทศไทย 2 สถาบันได้มีโอกาสทำงานร่วมกัน บริษัทมีความภาคภูมิใจที่ได้สนับสนุนลูกค้าในประเทศไทยมายาวนาน และมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสร่วมมือกับธนาคารกรุงเทพ เพื่อนำเสนอความคุ้มครองและแผนการออมในระยะยาวแก่ลูกค้าของธนาคาร เอไอเอถือว่าการมีส่วนร่วมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่บริษัทดำเนินธุรกิจเป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญ และบริษัทเชื่อมั่นว่าการทำงานร่วมกับธนาคารกรุงเทพจะนำมาซึ่งคุณประโยชน์ที่ยั่งยืนในระยะยาวสำหรับลูกค้า บุคลากร และผู้ถือหุ้น”

นาย ตัน ฮาค เลห์ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอไอเอ ประเทศไทย กล่าวว่า “เรารู้สึกตื่นเต้นกับโอกาสที่จะได้ทำงานร่วมกับธนาคารกรุงเทพเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่มีคุณภาพสูงแก่ลูกค้าของธนาคารกรุงเทพ ซึ่งเป็นฐานลูกค้าที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง ความร่วมมือกับธนาคารกรุงเทพจะเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ธุรกิจแบงก์แอสชัวรันส์ของเอไอเอในประเทศไทย ควบคู่ไปกับช่องทางตัวแทนที่บริษัทดำเนินการมายาวนานและเป็นผู้นำในตลาดนี้ ในขณะเดียวกัน ก็จะเปิดโอกาสให้เอไอเอได้สนับสนุนคนไทยอีกเป็นจำนวนมากให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีสุขภาพแข็งแรง และมีอายุยืนยาว”

คณะผู้บริหารของธนาคารกรุงเทพเชื่อมั่นว่าการร่วมมือกับเอไอเอจะช่วยให้ธนาคารสามารถสร้างความตระหนักของประชาชนถึงความสำคัญของการวางแผนทางการเงินและขยายธุรกิจประกันชีวิตจากฐานลูกค้าเดิมของธนาคาร ซึ่งจะส่งผลให้ทั้งสององค์กรเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน

ทั้งนี้ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) ยังคงเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตประเภทผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตสะสมทรัพย์และผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อส่วนใหญ่ แก่ลูกค้าของธนาคารกรุงเทพต่อไป

อนึ่ง ในการทำข้อตกลงความร่วมมือกับเอไอเอในครั้งนี้ ธนาคารกรุงเทพมีบริษัท Citigroup GlobalMarkets Asia เป็นบริษัทท่ปีรึกษา ส่วนเอไอเอมีบริษัท Evercore Partners International LLP เป็นบริษัทที่ปรึกษา

ในขณะเดียวกัน บริษัทกรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)ได้มีหนังสือชี้แจงสื่อมวลชนมาในเวลาไล่เลี่่ยกันว่า (“บริษัท”) ได้รับการเปิดเผยจาก ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ถึงการบรรลุข้อตกลงในการทำสัญญาการเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตผ่านช่องทางธนาคารกับคู่ค้าเพิ่มเติม จากเดิมที่ “ธนาคาร” เสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตของ ”บริษัท” โดยที่ผลิตภัณฑ์หลักของ “บริษัท” ที่เสนอขายผ่าน “ธนาคาร” อยู่ในปัจจุบัน ซึ่งคิดเป็นมากกว่าร้อยละ 90 ของเบี้ยประกันรับรายใหม่ที่ขายผ่านช่องทางธนาคารทั้งหมดในระหว่างปี 2559 ยังคงอยู่ในข้อตกลงที่จะได้รับการเสนอขายผ่านสาขาทั่วประเทศของ “ธนาคาร” ต่อไป ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตคุ้มครองเครดิต และผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตสะสมทรัพย์ส่วนใหญ่ในปัจจุบัน ด้วยความเป็นหนึ่งในบริษัทประกันชีวิตชั้นนำ ที่มีประสบการณ์ในกำรประกอบธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทยมามากกว่า 66 ปี มีความพร้อมในด้านกำรบริการ มีระบบการทำงานที่มีมาตรฐาน ได้รับการรับรองคุณภาพระดับสากล ภายใต้ระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001, ISO 27001 และ ISO 22301

ทั้งที่สำนักงานใหญ่และสาขาทั่วประเทศ และได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคปภ. ให้เป็นบริษัทที่มีการบริหารงานดีเด่นอันดับ 1 ในปี 2559 มีความร่วมมือกับ“ธนาคาร” มาอย่างใกล้ชิดและยาวนานทั้งทางตรงและทางอ้อม ในการพัฒนาระบบการขาย ระบบการฝึกอบรมพนักงานขายของธนาคาร การพัฒนาสินค้าเพื่อให้บริการแก่ลูกค้าของธนาคาร ตลอดจนการให้บริการหลังการขายด้วยบุคลากรคุณภาพ ตั้งมั่นอยู่บนความซื่อสัตย์ และจริงใจต่อลูกค้า โดยได้รับรางวัลศูนย์รับเรื่องและแก้ไขปัญหาผู้บริโภคดีเด่นประจ ำปี 2557 และประจ ำปี 2558 จากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) และสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) “บริษัท” จึงมีความมั่นใจว่าจะสามารถแข่งขันพัฒนาสินค้าที่มีคุณค่าต่อผู้เอาประกัน และพัฒนาการให้บริการในทุกๆด้านที่เป็นประโยชน์ต่อธนาคารและลูกค้ำของธนาคารได้เป็นอย่ำงดี

โดยปัจจุบัน “บริษัท” ยังคงมีความร่วมมือกับ “ธนาคาร” อย่ำงต่อเนื่องในการดำเนินการปรับปรุงการบริหารระบบการเสนอขำยผลิตภัณฑ์ผ่ำน “ธนาคาร” อีกหลายด้าน เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพการจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ของ “บริษัท” ในการรองรับการขยายตัวของธุรกิจประกันชีวิตอย่างเป็นระบบในระยะต่อไป

ดร. ศิริ การเจริญดี ประธำนกรรมกำรบริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ให้ความเห็นว่ำ การที่“ธนาคาร” มีพันธมิตรในการขายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตเพิ่มขึ้นเพื่อเติมเต็มและช่วยพัฒนาสินค้าที่หลากหลายขึ้นในการให้บริการต่อลูกค้าธนาคาร อีกทั้งช่วยพัฒนาและเสริมทักษะในกำรประกอบธุรกิจการขายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่มีคุณภาพให้แก่ “ธนาคาร” ถือเป็นประโยชน์ต่อ “ธนาคาร” และกลุ่มพันธมิตรในระยะยำว ที่จะสำมารถเพิ่มขีดความสามารถในกำรแข่งขันให้บริการลูกค้า “ธนาคาร” ได้ดียิ่งขึ้น อันจะนำมาซึ่งการขยายตัวของธุรกิจโดยรวมร่วมกัน นอกจากนี้ยังเป็นการสนับสนุนนโยบายทางการ ที่ส่งเสริมให้สถำบันการเงินทำธุรกิจนายหน้าประกันชีวิต โดยเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตของบริษัทประกันชีวิตมากกว่าหนึ่งแห่งเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้บริโภคอีกด้วย”