วันที่ 14 พ.ย.60 (ที่ห้องประชุม ศปก.สมุทรสาคร ชั้น 4) พ.ต.อ.ธงชัย เนตรสขาวัฒน์ (สันติ 1) ผู้กำกับสืบสวนภูธรจังหวัด (ผกก.สส.ภ.จว.) สมุทรสาคร ได้จัดพิธีมอบใบเกียรติคุณและสิ่งของที่ระลึกให้กับ จนท.ตร.ในสังกัดกรณีที่ได้ขยับเลื่อนปรับยศ จำนวน 7 นาย “หลังการประชุมเพื่อมอบนโยบายการทำงานประจำเดือนฯ” เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใต้บังคับบัญชา พร้อมมอบปัจจัยเงินรางวัล และเสื้อกีฬาเพื่อใช้ข้าราชการแก่ จนท.ทุกนาย เพื่อใช้สวมใส่ในวันทดสอบร่างกายประจำปีอย่างสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันต่อไป

พ.ต.อ.ธงชัย เปิดเผยว่า ในการนี้ยังได้มีการมอบใบเกียรติคุณและเสื้อที่ระลึก ให้แก่ผู้ใหญ่บ้านจำนวนหนึ่งรายในหมู่ที่ 1 ต.บางน้ำจืด อ.เมืองสมุทรสาคร “หลังกรณีได้มีร่วมให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้กระทำสิ่งผิดกฎหมายกับทางเจ้าหน้าที่ อันสามารถนำไปสู่การจับกุมทำผิดได้ในที่สุด”