เมื่อวันที่ 13 ก.พ. ที่รัฐสภา นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ โฆษกคณะกรรมาธิการ(กมธ.)วิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วิปสนช.) แถลงผลการประชุมว่า ที่ประชุมวิปฯได้พิจารณาการตั้งคณะกมธ.ร่วม 3 ฝ่าย ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) และ ร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ในการประชุมสนช.วันที่ 15 ก.พ.นี้ ซึ่งร่างกฎหมายลูกส.ส. ทั้งทางคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) และคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)มีความเห็นแย้งใน 5 ประเด็น โดยประเด็นที่เห็นแย้งตรงกัน คือ การจัดมหรสพระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งอาจขัดกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ส่วนกฎหมายลูกส.ว. นั้น ทางกรธ.โต้แย้ง 3 ประเด็น และทางกกต.โต้แย้ง 1 ประเด็น

น.พ.เจตน์ กล่าวว่า สำหรับรายชื่อสมาชิกสนช.ที่จะเป็นกมธ.กฎหมายลูกส.ส. คือ 1.นายวิทยา ผิวผ่อง 2.นายมหรรณพ เดชวิทักษ์ 3.นายชาญวิทย์ วสยางกูร 4.นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ และ5.นายสมชาย แสวงการ ส่วนรายชื่อในกมธ.กฎหมายลูกส.ว. สัดส่วนสนช. คือ 1.นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ 2.พล.อ.อู้ด เบื้องบน 3.พล.ร.อ.ธราธร ขจิตสุวรรณ 4.นายทวีศักดิ์ สูทกวาทิน และ5.นายสมชาย แสวงการ ทั้งนี้การที่นายสมชายเป็นกมธ. 2 คณะ เนื่องจากเป็นคนเสนอเกี่ยวกับการวิธีเลือกส.ว.จากเลือกไขว้เป็นเลือกตรง และลดจำนวนกลุ่ม 20 กลุ่ม เป็น 10 กลุ่ม รวมทั้งการแบ่งประเภทส.ว. อย่างไรก็ตามในสัดส่วนของกกต.เป็นนายศุภชัย สมเจริญ ประธานกกต.

“การพิจารณาของทั้ง 2 คณะจะต้องแล้วเสร็จภายใน 15 วัน ครบกำหนดภายในวันที่ 1 มี.ค. จากนั้นจะบรรจุระเบียบวาระเข้าที่ประชุมสนช.ลงมติในสัปดาห์ต่อไป ส่วนกระแสคว่ำกฎหมายลูกขณะนี้ยังไม่มี แต่หากจะคว่ำต้องใช้เสียง 2 ใน 3 ของสมาชิกสนช.ทั้งหมด แต่เชื่อว่าน่าจะเป็นไปตามโรดแมปและไม่น่าจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น เพราะสนช.จะพิจารณาไปตามขั้นตอนของกฎหมายและตามรัฐธรรมนูญ”นพ.เจตน์ กล่าว