วันที่ 18 กรกฎาคม 2566 นายประหยัด ต๊ะสุย๊ะ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เดินทางมามอบเงินอุดหนุนโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย โดยมี นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง โดยได้มอบเงินในการปรับสภาพที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุให้แก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 14 แห่ง เพื่อนำไปปรับปรุงที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย จำนวน 15 หลัง เป็นเงิน จำนวน 582,500 บาท ประกอบด้วย 

องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ จำนวน 40,000 บาท,องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวัว จำนวน 40,000 บาท,องค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อ จำนวน 40,000 บาท,องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่ จำนวน 40,000 บาท,สำนักงานเทศบาลตำบลสาวร้องไห้ จำนวน 40,000 บาท,สำนักงานเทศบาลตำบลม่วงเตี้ย จำนวน 40,000 บาท,สำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง จำนวน 80,000 บาท,สำนักงานเทศบาลตำบลรำมะสัก จำนวน 40,000 บาท,องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง จำนวน 22,500 บาท,องค์การบริหารส่วนตำบลชัยฤทธิ์ จำนวน 40,000 บาท,องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ จำนวน 40,000 บาท,องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง จำนวน 40,000 บาท,สำนักงานเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง จำนวน 40,000 บาท,สำนักงานเทศบาลตำบลสามโก้ จำนวน 40,000 บาท

สำหรับโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย เป็นการสนับสนุนให้ครัวเรือนผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจน มีความเดือดร้อน สภาพบ้านเรือนผุพัง ทรุดโทรม ได้รับการซ่อมแซมปรับปรุงให้มีความมั่นคง แข็งแรง เหมาะสม และปลอดภัยต่อการดำรงชีวิต 

นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง กล่าวว่า ขอขอบพระคุณท่านผอ.ประหยัด ต๊ะสุย๊ะ ผู้อำนวยกานศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ฯ ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีที่อยู่อาศัยที่เหมาะของผู้สูงอายุ สนับสนุนงบประมาณในครั้งนี้ และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ได้สำรวจ ส่งต่อข้อมูล และร่วมแรงร่วมใจสร้างบ้านใหม่ให้ผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีบ้านที่เหมาะสม และปลอดภัยต่อการดำรงชีวิต นำสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น "ประชาชนเข้าถึงโอกาส และการคุ้มครองทางสังคม มีความมั่นคงในชีวิต" ต่อไป