วันที่ 24 ต.ค.2566 เวลา 08.35 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวถึงการเพิ่มค่าอาหารกลางวันเด็กแรกเกิด - 18 ปี ที่อยู่ใต้การดูแลของกระทรวง พม. ว่า เมื่อเทียบกับหลายหน่วยงานอื่นที่ยังมีปริมาณน้อย โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชนได้ทำหนังสือไปถึงกรมบัญชีกลางไปถึงสำนักงบประมาณเพื่อขอปรับค่าอาหารให้เพิ่มขึ้น ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะได้เพิ่มมากขึ้น ตั้งแต่เดือน ธ.ค.เป็นต้นไป ซึ่งเด็กแรกเกิด - 2 ขวบ จากเดิมได้ค่าอาหาร 66.50 บาทต่อคน จะได้เพิ่มเป็น 81.81บาท และ เด็ก 3-6 ขวบจากเดิมได้อยู่ 57 บาท จะปรับเป็น 71 บาท ส่วนค่าอาหารเด็กที่ศึกษาในสถานสงเคราะห์ของกระทรวง พม.  อายุ 7 ขวบ-18 ปี จากเดิมได้ 57 บาท จะเพิ่มเป็น 71 บาท ส่วนค่าอาหารให้กับเด็กที่อยู่ในการดูแลของกระทรวง พม.แต่อยู่นอกสถานศึกษา จาก 57 บาท เป็น 83 บาท ทั้งนี้ ในส่วนดังกล่าวเป็นการปรับในเบื้องต้น แต่หลังจากนี้จะไปศึกษาว่าเด็กแต่ละช่วงวัยต้องการปริมาณอาหาร สารอาหารเป็นเช่นไร คาดว่าจะได้ผลการศึกษาสิ้นปีนี้