เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2566  พันตำรวจเอกทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เดินทางมาเป็นประธานในพิธีทอดกฐินสามัคคี ที่  วัดโบราณสถิต ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาสเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา สืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธ และส่งเสริมอัตลักษณ์ในพื้นถิ่น  พระเทพศีลวิสุทธิ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 18 เจ้าอาวาสวัดประชุมชลธารา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์   โดยมี พันตำรวจโท วรรณพงษ์ คชรักษ์ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วย คณะบริหารพรรคประชาชาติ เจ้าหน้าที่ ข้าราชการ และประชาชนชาวไทยพุทธร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้

     

ในโอกาสนี้ พันตำรวจเอกทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยังได้เดินพบปะประชาชนทั้งไทยพุทธและมุสลิม ที่มาร่วมงาน อีกด้วย

   

พันตำรวจเอกทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้กล่าวระหว่างพบปะด้วยว่า งานวันนี้มีทั้งพี่น้องพุทธและมุสลิม จึงถือว่าเป็นกิจกรรมที่เรียกว่าพหุวัฒนธรรม อย่างแท้จริง โดยเฉพาะงานวันนี้เป็นงานที่พวกเราที่เป็นพี่น้องพุทธต้องเข้ามามีส่วนร่วม จะเห็นได้ว่าทุกคนที่มาในงานจะมีความสุข ความยุติธรรมเป็น ปัจจัยสำคัญที่ทำให้คนหรือสังคมที่หลอมรวมกันมาอย่างมีความเป็นธรรม กิจกรรมวันนี้เป็นวัฒนธรรม ที่มีพหุวัฒธรรมที่เกิดจากศาสนา ทำให้พวกเราอยู่ในที่ต่างๆได้กลับมารวมตัวกันได้เจอกันด้วยความศรัทธาและตั้งใจและความรักคนเราไม่ว่าจะยากดีมีจน ไม่ว่าจะมีฐานะแตกต่างกันทุกคนมีความเท่าเทียมมีความเป็นมนุษย์เหมือนกัน ความเป็นธรรมจึงเป็นสิ่งที่ทุกคนเรียกร้อง เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการจะมี และความยุติธรรมคือสิ่งที่จะทำให้ทุกคนสามัคคีมีเอกภาพในการอยู่ร่วมกัน

  

“ในฐานนะที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุตธรรม เป็นพรรคการเมืองของพี่น้องในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งพี่น้องที่เป็นพุทธมุสลิมและพี่น้องที่เป็นข้าราชการ  เพราะการเลือกตั้งที่ผ่านมา 13 เขตของการเลือกตั้ง ในสามจังหวัดคะแนนปาร์ตี้ลิสต์ พรรคประชาชาติ ชนะทั้ง 13 เขต แสดงว่าพี่น้องทั้งพุทธและมุสลิมได้ให้ความไว้วางใจ โดยส่วนตัวถือว่าเป็นหนี้บุญคุณ การจะได้ตำแหน่งต้องได้รับการเลือกตั้งจากประชาชน ในช่วงที่ทำหน้าที ผมจะทำหน้าที่เพื่อปกป้องพี่น้องประชาชนให้มีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน และทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ที่ผมได้มาเป็นรัฐมนตรีได้ วันนี้ไม่ได้มาจากการแต่งตั้งแต่ได้มาเพราะประชาชนเลือกพรรคประชาชาติ ต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกคนที่เลือกพรรคประชาชาติแบะเราต้องมาร่วมกันพัฒนาและสืบทอดเพื่อรักษาสิ่งดีๆต่อไป”