วันที่ 7 พ.ย.66 เวลา 08.30 น.ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการทำงานของศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชน (ศรส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่า หลังจากที่เริ่มเปิดศูนย์ดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายนเป็นต้นมา มีการสรุปตัวเลขถึงวันที่ 5พฤศจิกายน พบว่ามีประชาชนที่ติดต่อขอความช่วยเหลือมายังศูนย์ศรส. 2,195 ราย ซึ่งมีทั้งผู้มาขอคำแนะนำให้บริการ ขอคำปรึกษา ขอรับสวัสดิการในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุ เด็กแรกเกิด และผู้พิการ ซึ่งมีประเด็นที่น่าเป็นห่วงคือกรณีที่มีการใช้ความรุนแรงกับกลุ่มเปราะบาง ไม่ว่าจะเป็น การใช้ความรุนแรงกับเด็กสตรี และผู้สูงอายุ ผู้พิการ โดยในช่วง 1-5 พฤศจิกายนนั้น พบเหตุการณ์ใช้ความรุนแรงในครอบครัว 66 ครั้ง คิดเป็นเฉลี่ยวันละ 13 ครั้ง และที่สำคัญเป็นการกระทำจากบุคคลในครอบครัว คิดเป็น 60% และพื้นที่ที่ได้รับแจ้งเหตุมากที่สุด คือ กรุงเทพมหานคร ซึ่งมากถึง 26 กรณี เมื่อศรส. ได้รับแจ้งเหตุก็ได้ส่งหน่วยเคลื่อนที่เร็ว ร่วมกับทีมสหวิชาชีพ และทีมที่ทำหน้าที่ช่วยเหลือเข้าไประงับเหตุ และป้องกัน เข้าไปวางแผนให้การช่วยเหลือ ทั้งในระยะสั้น กลาง ยาว ซึ่งหน่วยเคลื่อนที่เร็วดังกล่าวไม่ได้มีเฉพาะในกรุงเทพมหานคร แต่มีอยู่ในทุกๆจังหวัดทั่วประเทศ

นายวราวุธ กล่าวว่า และเมื่อวันที่ 6 พ.ย.ที่ผ่านมา น.ส.กัญจนา ศิลปอาชา ที่ปรึกษาคณะที่ปรึกษาติดตามและเร่งรัดขับเคลื่อนนโยบายรมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในฐานะที่ปรึกษาศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชน (ศรส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมเครือข่ายทีมสหวิชาชีพของจังหวัดปทุมธานี ได้เดินทางไปเยี่ยมดูอาการเด็กอายุ 3 ขวบ ที่รพ.ธรรมศาสตร์ฯ ทราบว่าล่าสุดเด็กมีอาการดีขึ้นตามลำดับ แต่กรณีนี้เป็นเรื่องที่ซับซ้อน ทางกระทรวงพม.กำลังประสานทุกหน่วยงาน และเร่งรัดทางเจ้าหน้าที่ตำรวจในเรื่องของคดีความ

นายวราวุธ กล่าวว่า สำหรับการช่วยเหลือแรงงานไทยเดินทางกลับจากประเทศอิสราเอล ในส่วนของพม.ให้ ความช่วยเหลือตั้งแต่วันที่ 8 ต.ค.-4 พ.ย. ทางกระทรวงพม. โดยศูนย์ศรส. ได้ให้การดูแลและให้คำปรึกษาแก่แรงงานที่เดินทางกลับมาดังกล่าว ประมาณ 8,348 ราย และได้ช่วยเหลือส่งกลับภูมิลำเนาแล้ว 300 กว่าราย คิดเป็นเงิน 234,000 บาท และได้มีการจัดที่พักให้ด้วยบางส่วน และมีการติดตามไปเยี่ยมถึงบ้านของแรงงานไทยใน 62 จังหวัด จำนวน 1,458 ราย และมีผู้ที่ต้องการให้ความช่วยเหลือประมาณ 300 กว่าราย ซึ่งส่วนใหญ่ต้องการขอรับความช่วยเหลือในรูปของเงินสงเคราะห์ การฝึกฝนอาชีพ ทุนการศึกษา รวมถึงการปรับปรุงที่อยู่อาศัย ซึ่งศูนย์ ศรส. จะเร่งเยียวยาให้กับแรงงานไทยเหล่านี้ต่อไป