นางสาวสุภาพ ประดับการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านการขายและการตลาด บริษัททิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) และเรืออากาศเอก นายแพทย์อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการดำเนินการประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับผู้ปฏิบัติงานในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน และการส่งเสริมให้มีอาสาฉุกเฉินชุมชน  เพื่อคุ้มครองผู้ปฏิบัติงานและครอบครัวของผู้ปฏิบัติงานในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน  พร้อมร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองสำหรับกลุ่มพนักงานสมาชิกและครอบครัว รวมไปถึงการพัฒนาบุคลากรของ Tip Smart Assist ให้มีความพร้อมเป็นจิตอาสาในการช่วยเหลือฉุกเฉินให้กับประชาชนที่ได้รับอุบัติเหตุและเจ็บป่วย ให้ได้รับการดูแลก่อนที่จะมีหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินเข้าไปถึง และรับตัวผู้ป่วยฉุกเฉินส่งต่อเพื่อรับการรักษาในสถานพยาบาลต่อไป  โดยภายในงานมี นาวาเอก (พิเศษ) นพ.พิสิทธิ์ เจริญยิ่ง รองเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ  นางณัฐญา ธนะรัชต์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัททิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) รวมถึงผู้บริหารระดับสูง และเจ้าหน้าที่จากทั้งสองหน่วยงาน ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ อาคารพัฒนาบุคลากรการแพทย์ฉุกเฉิน สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

v