เมื่อวันจันทร์ที่  20 พฤศจิกายน 2566  เวลา 15.30 น. นายทรงกลด สว่างวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พร้อมด้วย นางสาวณัฐยา ทวีวงศ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดตรัง และนางสาวโสพิญฐ์  สุวรรณหงส์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง  (พมจ.ตรัง) นำทีมเครือข่าย CSR และเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ลงพื้นที่บ้านตระ มอบถุงยังชีพ (เครื่องอุปโภค บริโภค) ให้แก่กลุ่มเปราะบางในพื้นที่บ้านตระเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนที่ไม่สามารถออกไปประกอบอาชีพตามวิถีชีวิตในการหาของป่า กรีดยาง ซึ่งนัดหมายมารวมตัวกัน ณ จุดสกัดน้ำตกโตนตก ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 

นางสาวโสพิญฐ์ สุวรรณหงส์ กล่าวว่า พมจ.ตรัง ได้รับการแจ้งประสานจากท่านนายอำเภอปะเหลียน (นายณัฐวุฒิ  สังข์สุข) ว่าชาวบ้าน “บ้านตระ” ประสบปัญหาความเดือดร้อนอันเนื่องมาจากตามที่ปรากฏเป็นข่าวอยู่โดยทั่วไปในขณะนี้ว่า  เสี่ยแป้งนาโหนด ได้หลบหนีเข้าไปในพื้นที่บ้านตระ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง เป็นเวลาหลายวัน ทำให้ชาวบ้าน  ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร ทำสวนยางพารา หาของป่า ได้รับผลกระทบ รู้สึกถึงความไม่ปลอดภัย และชีวิตมีความเสี่ยง ไม่กล้าออกไปประกอบอาชีพตามปกติได้ จึงทำให้ขาดรายได้ ขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภค อยู่ในสถาวะยากลำบากในการดำรงชีวิต ทาง พมจ.ตรัง จึงได้ประสานเครือข่าย CSR ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ช่วยกันสนับสนุนเครื่องอุปโภค บริโภคมามอบร่วมกันในวันนี้

โดยในวันนี้ นายทรงกลด สว่างวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ซึ่งให้ความสำคัญในความทุกข์ยากเดือดร้อนของประชาขนเป็นอย่างมาก นำทีมลงพื้นที่มามอบเครื่องอุปโภค บริโภค พร้อมรับฟังปัญหาและให้กำลังใจพี่น้องประชาชนบ้านตระด้วยตัวเอง ทั้งนี้ ประชาชนบ้านตระได้รับการดูแลโดย นายอำเภอปะเหลียน และทีมงานองค์การบริหารส่วนตำบลปะเหลียน ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น ซึ่งมีจำนวน 85 ครอบครัว ประชากร 130 คน มาก่อนแล้วอย่างต่อเนื่องโดยตลอด

นางสาวโสพิญฐ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับวันนี้ พมจ.ตรัง ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากเครือข่าย CSR ได้แก่ หอการค้าจังหวัดตรัง บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรัง ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดตรัง บริษัทผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด(มหาชน) บริษัท ตรังยูซี จำกัด และมูลนิธิคนเห็นคน ร่วมกันทั้งแรงกาย แรงใจ และมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับกลุ่มเปราะบางในพื้นที่บ้านตระ รวมจำนวน 27 ครอบครัว ประกอบด้วย ครอบครัวคนพิการ จำนวน 4 ครอบครัว ครอบครัวผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจน จำนวน 5 ครอบครัว  และครอบครัวที่มีเด็กอยู่ในวัยเรียน จำนวน 18 ครอบครัว ทั้งนี้ พมจ.ตรัง จะติดตามดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนบ้านตระที่ประสบปัญหาความทุกข์บากเดือดร้อนตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป