วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 นายกิตติศักดิ์ พิมสาร ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มงานป้องกันการทุจริต ลงพื้นที่ตรวจสอบหลังได้รับแจ้งเบาะแสจากศูนย์ป้องปรามการทุจริตแห่งชาติ (CDC) สำนักงาน ป.ป.ช. กรณีเพจเฟสบุ๊คปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน เผยแพร่ข้อมูล “โซล่าในร่มไม้ ร่มรื่นกลืนไปกับธรรมชาติใต้ร่มไม้ใหญ่ แผงโซลาร์กับใบไม้ที่ร่วงหล่นปิดทับทั้งแผงฟิลเนเจอร์โรแมนติก โครงการธนาคารน้ำใต้ดินของ อบต.ศรีดอนไชย ที่บ้านม่อนหลวง หมู่ 8 อ.เทิง จ.เชียงราย  วงเงิน 226,400 บาท เสร็จ เมื่อมีนา 64 ทุกวันนี้ชาวบ้านก็ยังไม่รู้ติดตั้งไว้เพื่ออะไร” ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

จากการลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกัน นำโดย นายเทวฤทธิ์ กองจา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และผู้นำชุมชนในพื้นที่ พบว่า โครงการดังกล่าวฯ คือ โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด จำนวน 1 จุด บ้านม่วนหลวง หมู่ที่ 8 ตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงรายงบประมาณดำเนินการ 226,400 บาท วันเริ่มต้นสัญญา 18 ธันวาคม 2563 สิ้นสุดสัญญา 18 มีนาคม 2564 ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน มีระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง 2 ปี ผู้รับจ้างได้แก่ บริษัท เอสที ซีเคียวริตี้ บอดี้การ์ด จำกัด 

จากการลงพื้นที่เบื้องต้น พบว่า บริเวณจุดก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย ได้ดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้และทำความสะอาดบริเวณแผงโซลาร์เซลล์เรียบร้อยแล้ว และได้มีการทดสอบระบบโซลาเซลล์และระบบน้ำ พบว่า ยังสามารถใช้การได้เป็นปกติ 

ในส่วนของกรณียังไม่เคยมีการใช้งาน ได้ลงพื้นที่สอบถามชาวบ้านบริเวณดังกล่าวฯ พบว่า มีการใช้งานบ้าง เช่น การนำน้ำจากจุดดังกล่าวใส่รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ของ อบต. เพื่อนำไปใช้ประโยชน์สาธารณะในหมู่บ้าน เป็นต้น แต่เนื่องจากช่วงที่ผ่านมา เป็นฤดูฝนมีปริมาณน้ำเพียงพอ จึงไม่มีความจำเป็นในการใช้งาน และต้นไม้ได้เจริญเติบโตแผ่กิ่งก้านสาขาและมีใบไม้ร่วงหล่น จึงปรากฎเป็นภาพตามสื่อสาธารณะดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม แผนงานในลำดับต่อไปองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย มีแผนที่จะดำเนินการก่อสร้างแท็งค์ระบบประปาเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้สำหรับอุปโภคในพื้นที่ เช่น บรรเทาความเดือดร้อนในช่วงภัยแล้ง การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น อัคคีภัยในพื้นที่ เป็นต้น หรืออาจดำเนินการต่อพ่วงระบบประปาเข้ากับประปาหมู่บ้านเพื่อใช้งานบริเวณสุสานซึ่งอยู่บริเวณใกล้กับแผงโซลาเซลล์ดังกล่าว เพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่และเกิดการใช้ประโยชน์จากโครงการดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงราย ได้ให้องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย จัดส่งเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ เพื่อตรวจสอบ ติดตาม และเฝ้าระวังตามหน้าที่และอำนาจต่อไป.