นายวิศณุ ทรัพย์สมพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เผยความคืบหน้าแนวทางจัดเก็บค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยาย หมอชิต-สะพานใหม่-คูคต และ แบริ่ง-สมุทรปราการ (ชั่วคราว) ในอัตรา 15 บาท รวมเส้นทางหลักไม่เกิน 62 บาท ว่า หลังจาก กทม.ส่งหนังสือขอความเห็นในการเก็บค่าโดยสารดังกล่าวจาก 3 หน่วยงานของกระทรวงคมนาคม ได้แก่ กรมการขนส่งทางราง (ขร.) สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) และ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ปัจจุบัน กระทรวงคมนาคมได้ตอบกลับความเห็นแล้ว โดยระบุว่า ไม่ขัดข้อง ส่วนขั้นตอนต่อไปจะเสนอให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงนาม เพื่อประกาศจัดเก็บค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายในราคาและเส้นทางดังกล่าว โดยให้มีผลบังคับใช้วันที่ 2 ม.ค.2567 เนื่องจาก บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด หรือ บีทีเอสซี ในฐานะผู้รับจ้างเดินรถ ได้จัดเตรียมระบบจัดเก็บค่าโดยสารรองรับเรียบร้อยแล้ว พร้อมอำนวยความสะดวกจุดเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้ามหานครสายสีชมพูที่สถานีวัดพระศรีมหาธาตุ ซึ่งปัจจุบันเปิดให้บริการฟรี โดยจะเริ่มเก็บค่าโดยสารส่วนนี้ อัตรา 15-45 บาท ในวันที่ 3 ม.ค.2567

 

#รถไฟฟ้า #สายสีเขียว #ค่าโดยสาร