คปภ. ผนึกกำลังภาคอุตสาหกรรมประกันภัย ส่งมอบของขวัญปีใหม่ 2567 ให้ประชาชนอุ่นใจ • ด้วย 2 กรมธรรม์สุดพิเศษ “ประกันภัยกลุ่มปีใหม่เที่ยวได้อุ่นใจ - ประกันภัยที่อยู่อาศัยปีใหม่สุขใจ ฝากบ้านไว้กับประกันภัย (ไมโครอินชัวรันส์)

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2566 นายชูฉัตร ประมูลผล เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เป็นประธานเปิด “โครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปี 2567 ของสำนักงาน คปภ. และภาคอุตสาหกรรมประกันภัย” และเปิดตัว “กรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มปีใหม่เที่ยวได้อุ่นใจ (ไมโครอินชัวรันส์) และ กรมธรรม์ประกันภัยที่อยู่อาศัยปีใหม่สุขใจ ฝากบ้านไว้กับประกันภัย (ไมโครอินชัวรันส์)” ภายใต้แนวคิด SMART ซึ่งประกอบด้วย S - Safety ห่วงใยความปลอดภัย เลือกกรมธรรม์คุ้มครอง M - Maintenance ตรวจสอบ ดูแลสภาพรถก่อนออกเดินทาง A - Alert ตื่นตัว ระมัดระวังตลอดเวลา เมาไม่ขับ ง่วงไม่ขับ R - Responsibility ขับขี่รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม T - Traffic ศึกษาสภาพการจราจร เส้นทาง เวลาที่เหมาะสมในการเดินทาง เพื่อให้ประชาชนเดินทางถึงที่หมายอย่างอุ่นใจและปลอดภัย หรือ Smart Drive Arrive Safe ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง ชั้น 1-2 สำนักงาน คปภ. ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร โดยมีภาคธุรกิจประกันภัย ผู้บริหารสำนักงาน คปภ. หน่วยงานเครือข่าย ประชาชนและสื่อมวลชน เข้าร่วมการจัดกิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนพร้อมกันทั่วประเทศ ผ่านทาง Facebook สำนักงาน คปภ. : oicthailand

ในโอกาสนี้ สำนักงาน คปภ. ภาคอุตสาหกรรมประกันภัย และเครือข่ายพันธมิตรภาคธุรกิจ ได้ร่วมใจกันส่งมอบของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนผ่านกรมธรรม์ 2 กรมธรรม์ คือ 

กรมธรรม์แรก “กรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มปีใหม่เที่ยวได้อุ่นใจ (ไมโครอินชัวรันส์)” เบี้ยประกันภัยเพียง 10 บาท โดยผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุตั้งแต่ 15 ถึง 70 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ทำประกันภัย ให้ความคุ้มครองหลัก ได้แก่ 1. กรณีเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า การสูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุ ไม่รวมการถูกฆาตกรรมลอบทำร้ายร่างกาย และ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ จำนวนเงินเอาประกันภัย 100,000 บาท 2. กรณีเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า การสูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากการถูกฆาตกรรมลอบทำร้ายร่างกาย และ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ จำนวนเงินเอาประกันภัย 50,000 บาท 3. กรณีเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า การสูญเสียสายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุสาธารณะ จำนวนเงินเอาประกันภัย 100,000 บาท 4. ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุตามจำนวนที่จ่ายจริง ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการจ้างพยาบาลพิเศษอุปกรณ์ค้ำยันต่าง ๆ (ยกเว้นไม้ค้ำยัน) รถเข็นผู้ป่วย อวัยวะเทียมภายนอกร่างกาย ค่ารักษาพยาบาลโดยแพทย์ทางเลือก (Alternative medicine) การฝังเข็ม จำนวนเงินเอาประกันภัย 5,000 บาท 

กรมธรรม์ที่สอง คือ กรมธรรม์ประกันภัยที่อยู่อาศัยปีใหม่สุขใจ ฝากบ้านไว้กับประกันภัย (ไมโครอินชัวรันส์) เบี้ยประกันภัย 10 บาท โดยมีรายละเอียดความคุ้มครอง ได้แก่ 1. กรณีที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิด ได้รับความคุ้มครอง 30,000 บาท ในกรณีที่สิ่งปลูกสร้างเป็นคอนกรีต (มีผนังก่ออิฐถือปูนมากกว่าร้อยละ 80 ของพื้นที่ผนังทั้งหมด) 2. กรณีที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิด ได้รับความคุ้มครอง 15,000 บาท ในกรณีที่สิ่งปลูกสร้างเป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ (มีผนังก่ออิฐถือปูนร้อยละ 50-80 ของพื้นที่ผนังทั้งหมด)

3. กรณีที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิด ได้รับความคุ้มครอง 10,000 บาท ในกรณีที่สิ่งปลูกสร้างเป็นอาคารที่ไม่ใช่ตึกหรือครึ่งตึกครึ่งไม้ และไม่เป็นห้องแถวไม้ (มีผนังเป็นวัสดุอื่น ๆ เช่น ไม้ สังกะสี กระเบื้องแผ่นเรียบมากกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่ผนังทั้งหมด) ในกรณีที่สิ่งปลูกสร้างเป็นห้องแถวไม้ ได้รับความคุ้มครอง 5,000 บาท 4. กรณีที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายจากลมพายุ น้ำท่วม แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด คลื่นใต้น้ำ สึนามิ หรือภัยจากลูกเห็บ ได้รับความคุ้มครอง ไม่เกิน 1,000 บาท 5. กรณีการขยายความคุ้มครองค่าเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราว ให้ความคุ้มครองค่าเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราวเป็นจำนวนเงินไม่เกินวันละ 300 บาท และรวมแล้วไม่เกิน 30 วัน ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย

6. กรณีการประกันภัยโจรกรรม คุ้มครองการลักทรัพย์ที่ปรากฏร่องรอยงัดแงะ การชิงทรัพย์ การปล้นทรัพย์ (จร.2) ที่อยู่อาศัยปัจจุบันของผู้เอาประกันภัย ความเสียหายต่อทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้างที่ระบุร่องรอย ความเสียหายต่อสิ่งปลูกสร้างและ/หรือค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนล็อคประตูหน้าต่าง ให้ความคุ้มครอง 5,000 บาท

โดยกรมธรรม์ทั้ง 2 ประเภท เป็นกรมธรรม์ที่มีระยะเวลาความคุ้มครอง 30 วัน ทั้งนี้ ผู้เอาประกันภัยแต่ละรายมีสิทธิได้รับกรมธรรม์ประกันภัยจากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 1 กรมธรรม์ต่อผู้ประกอบการ 1 ราย เท่านั้น ผู้สนใจสามารถรับสิทธิได้จากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการหรือซื้อได้ที่บริษัทประกันภัยที่เข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 หรือท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.oic.or.th สายด่วน คปภ. 1186 และ Line Official : @oicconnect