ถือเป็นงานประกาศรางวัลที่ยิ่งใหญ่อีกงานหนึ่งของประเทศไทย ด้วย ชมรมพัฒนาธุรกิจและทรัพยากรมนุษย์ ก่อตั้งขึ้นจากความมุ่งมั่น ตั้งใจ และมองเห็นถึงศักยภาพอันยิ่งใหญ่ของคนในทวีปเอเชีย เป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และจัดตั้งขึ้นโดยใองเห็นศักยภาพทั้ง 5 ด้านที่ประกอบไปด้วย ด้านอุตสาหกรรมบันเทิง ด้านธุรกิจที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ด้านการแพทย์และการสาธารณสุข ด้านของวัฒนธรรมกับ “Soft Power” และด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ซึ่งทุกด้านต้องทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการบนพื้นฐานของการสร้างนวัตกรรมอย่างยั่งยืน โดยใช้บุคลากรอันทรงคุณค่า และเป็นการส่งเสริมการเป็นหนึ่งเดียวกันในการพัฒนาการทรัพยากรมนุษย์ของเอเชียอย่างยั่งยืน

ในการนี้ชมรมพัฒนาธุรกิจและทรัพยากรมนุษย์ ได้จัดงาน Thailand Kids Awards 2024 เพื่อประกาศเกียรติคุณให้กับเด็ก,เยาวชน และบุคคลทั่วไปในสาขาต่างๆ ที่มีผลงานดีเด่น และสร้างแบบอย่างที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชนคนอื่นๆ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เพ็ญพิสุทธิ์ จินตโสภณ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและ โฆษกกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ในงานนี้ยังได้มีการแต่งตั้งยุวทูตส่งเสริมวัฒนธรรม

ในปีนี้ มีหนูน้อยมากความสามารถอย่าง "น้องนาอีฟ" เด็กหญิงพิมดารา พงศ์กองสุข นักเรียนห้อง MEP (Mini English Program) จากโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นยุวทูตในครั้งนี้ด้วย  

นอกจากนี้ น้องนาอีฟ ยังเป็นทายาทสาวน้อยแห่งโรงแรม "พิมดารา" เป็นโรงแรมสไตล์ Art Gallery อยู่จังหวัดจันทบุรี ร้านอาหาร "ฉุย" ซึ่งเป็นร้านอาหารติดแม่น้ำจันทบุรี มีอาหารเมนูพื้นบ้านและอาหาร ทะเลอร่อยให้เลือกมากมายและร้านอาหารสไตล์คนรุ่นใหม่ที่ชอบอาหารจานด่วนทันใจชื่อร้าน "ข้าวหน้า" ที่มีหลากหลายสาขารวมไปถึงธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง อีกด้วยสงสัยอนาคตน้องนาอีฟ ต้องเป็นนักธุรกิจหญิงเก่งตามรอยคุณพ่อคุณแม่แน่นอน

#นาอีฟพิมดารา #ยุวทูต