บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน) หรือ TQMalpha ได้รับรางวัลในงาน 'Thailand's Top Corporate Brands 2023' มูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดในไทย หมวดธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต ด้วยมูลค่าแบรนด์ 28,288 ล้านบาท              ในงาน ASEAN and Thailand 's Top Corporate brand ครั้งที่ 14 TQMalpha ได้รับรางวัลต่อเนื่อง 3 ปีซ้อน งานในครั้งนี้  จัดโดยหลักสูตรปริญญาโท สาขาการจัดการแบรนด์และการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมี ดร.อัญชลิน พรรณนิภา ประธานกรรมการ TQMalpha เข้ารับรางวัล       อันทรงเกียรติในครั้งนี้เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2567 ณ หอประชุม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย