เปิด 4 แคนนิเดตชิงเลขาสำนักงานกกพ.คนใหม่ คาดรู้ผล เม.ย.นี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ได้เปิดรับสมัครคัดเลือกเลขาธิการสำนักงานกกพ.ระหว่างวันที่ 31 ม.ค.-13 ก.พ.67 เพื่อรับตำแหน่งแทนนายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ที่จะเกษียณอายุในวันที่ 31 พ.ค.67 เบื้องต้นมีผู้สมัครทั้งสิ้น 4 รายมีทั้งคนใน และคนนนอกกกพ. ซึ่งประกอบด้วย

1.นายกัลย์ แสงเรือง รองเลขาธิการ สำนักงานกกพ. 2.นายพูลพัฒน์ ลีสมบัติไพบูลย์ รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน 3.นายเอกรินทร์ วาสนาส่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร BOTLINK และผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานยานยนต์ไฟฟ้า 4.น.ส.รังสิมา พักเกาะ อดีตผู้อำนวยการฝ่ายงาน สำนักงานกกพ. ปัจจุบันอยู่บริษัท บี.กริม โซลาร์ เพาเวอร์

ทั้งนี้ตำแหน่งเลขาธิการสำนักงาน กกพ.ที่เปิดรับสมัครดังกล่าวมีวาระการปฏิบัติงาน 5 ปี หรือจนกว่าจะครบอายุ 60 ปีบริบูรณ์ โดยวิธีคัดเลือกจะพิจารณาจากเอกสารหลักฐานการสมัครก่อน จากนั้นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องแสดงวิสัยทัศน์กับคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) โดยสำนักงาน กกพ.จะประกาศรายชื่อผู้สมัครรับคัดเลือกฯ จำนวน 3 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 ประกาศรายชื่อผู้สมัครในวันที่ 29 ก.พ.2567 ครั้งที่ 2 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ภายในเดือน มี.ค. 2567 ครั้งที่ 3 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกภายในเดือน เม.ย.2567

สำหรับรายชื่อดังกล่าว ผู้ที่น่าจับตามากที่สุดคือ นายกัลย์ แสงเรือง รองเลขาธิการ กกพ. ลูกหม้อของสำนักงานกกพ. และนายพูลพัฒน์ ลีสมบัติไพบูลย์ รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ลูกหม้อกระทรวงพลังงาน มีความเชี่ยวชาญทางด้านต่างประเทศ หากเทียบ 2 รายชื่อนี้ผู้ที่มาแรง ณ เวลานี้ยังเป็นนายกัลย์ แต่ต้องจับตานายพูลพัฒน์ ด้วยเช่นกันว่า จะมาแรงแซงโค้งในช่วงสุดท้ายหรือไม่ โดยจะทราบชื่อผู้ได้รับคัดเลือกภายในเดือน เม.ย.นี้ผ่านทางเว็บไซต์ www. erc.or.th ต่อไป

 

#กกพ #พลังงาน #ค่าไฟ