กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เผย ค่าฝุ่นเกินค่ามาตรฐาน โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จะมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง พร้อมแนะประชาชนเฝ้าระวังสุขภาพ และป้องกันตนเองสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น โดยวันนี้ 15 กุมภาพันธ์ 2567 พบค่า PM 2.5 เกินค่ามาตรฐานใน 55 จังหวัด โดยพบพื้นที่ที่มีค่า PM2.5 อยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีแดง) 

ใน 14 พื้นที่ของกรุงเทพมหานคร และ 12 จังหวัด ได้แก่ สมุทรสาคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสงคราม ราชบุรี กาญจนบุรี สระบุรี อ่างทอง ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว และสุโขทัย ซึ่งค่า PM2.5 สูงสุดอยู่ที่ 105.0 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร บริเวณ ต.ย่านซื่อ อ.เมือง จ.อ่างทอง และคาดการณ์ว่า สถานการณ์ PM2.5 โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จะมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องในอีก 1-2 วันข้างหน้า เนื่องจากสภาพอากาศปิดและทิศทางลมที่พัดฝุ่นละอองจากพื้นที่บริเวณโดยรอบ 

พญ.อัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า จากการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพเชิงรุก โดยให้ประชาชนเฝ้าระวังอาการตนเองผ่านระบบ 4Health ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นมา พบว่า ประชาชนมีอาการที่เกี่ยวข้องกับการรับสัมผัส PM2.5 ถึง 34% ซี่งแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยส่วนใหญ่เป็นอาการของระบบทางเดินหายใจ คือ คัดจมูก แสบจมูก และแสบตา ตามลำดับ ซึ่งเป็นอาการเฉียบพลันที่เกิดขึ้นเมื่อได้รับสัมผัสฝุ่นละออง นอกจากนี้ ยังพบว่าเด็กอายุระหว่าง 5-14 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงมีอาการจากการรับสัมผัส PM2.5 มีอาการมากที่สุด ถึงร้อยละ 50 รวมทั้ง พื้นที่กรุงเทพมหานคร พบประชาชนมีอาการผิดปกติจากการรับสัมผัส PM2.5 มากที่สุด โดยส่วนใหญ่เป็นอาการของระบบทางเดินหายใจ ซึ่งสอดคล้องกับอาการของประชาชนที่เข้ามาประเมินทั่วประเทศ

“นอกจากนี้ จากการสำรวจพฤติกรรม ยังพบว่าประชาชน ได้แก่ ยังมีการเผาขยะ กระดาษ ธูป ร้อยละ 21.2 ไม่มีการตรวจสอบคุณภาพอากาศก่อนออกจากบ้าน ร้อยละ 20 และออกกำลังกายกลางแจ้ง ร้อยละ 16.9 ในช่วงนี้ หากจำเป็นต้องออกนอกบ้าน ควรสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นที่มีประสิทธิภาพในการกรองฝุ่นและมีขนาดที่เหมาะสมกับใบหน้า ลดระยะเวลาการทำกิจกรรมนอกอาคาร งดออกกำลังกายกลางแจ้ง เปลี่ยนมาออกกำลังกายในอาคาร สำหรับเด็ก ผู้ที่เป็นโรคประจำตัว ภูมิแพ้ หอบหืด ควรเตรียมยาให้พร้อม ใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์ หากอาการไม่ดีขึ้น ให้รีบมาพบแพทย์ อยู่ในห้องปลอดฝุ่นที่บ้านหรือมารับบริการห้องปลอดฝุ่นได้ที่สถานบริการสาธารณสุข โดยสามารถค้นหาห้องปลอดฝุ่นที่อยู่ใกล้ท่านได้ที่ http://podfoon.anamai.moph.go.th หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถาม ได้ที่สายด่วน 1422” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว