ปัญหาทะเลแดง-ศก.จีนกดดัน "หอการค้าไทย" คาดส่งออกปี 67 โต 2.5% จาก 3% พร้อมเปิด 10 สินค้าดาวเด่น-ดาวรุ่ง

นายพูนทวี ชัยวิจิตมลากูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า ได้ปรับลดคาดการณ์การส่งออกของไทยปี 2567 ลงมาเหลือเติบโต 2.5% จากเดิมเคยคาดว่าจะเติบโตได้ 3% เนื่องจากขณะนี้มองว่าช่วงครึ่งปีหลังยังมีความเสี่ยงจากเงินบาทที่มีแนวโน้มกลับมาแข็งค่าขึ้นจากที่อ่อนค่าลงไปมากในช่วงต้นปี โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อการแข็งค่าของเงินบาทคือ การชะลอตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ และการลดอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯที่ส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์อ่อนลง,ดุลบัญชีเดินสะพัดที่เกินดุลเพิ่มขึ้น จากการส่งออกและการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัว และ FDI ที่เพิ่มขึ้นจากการส่งเสริมการลงทุนของภาครัฐ นอกจากนี้เหตุการณ์โจมตีเรือขนส่งสินค้าของกบฏฮูตีในบริเวณทะเลแดง (คลองสุเอซ) ยังคงยืดเยื้อส่งผลให้ค่าระวางเรือเพิ่มสูงขึ้น และการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนยังคงมีข้อจำกัดจากปัญหาเชิงโครงสร้าง

ทั้งนี้ประเมินว่าการส่งออกในปี 2567 จะมีมูลค่า 291,676 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ขยายตัว 2.5% หรืออยู่ในช่วง 2-3% หรือมีมูลค่า 290,253 ถึง 293,099 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม ทิศทางส่งออกปี 2567 ในภาพรวมฟื้นตัวจากปี 66 ที่ -1% จากปัจจัยสนับสนุนดังนี้ 1.IMF มีมุมมองเชิงบวกต่อเศรษฐกิจโลกในปี 2567 ปรับเพิ่มการคาดการณ์ GDP โลกปี 2567 บวก 0.2% จากเดือนต.ค.66 ที่คาดว่าโต 2.9% 2.การค้าระหว่างประเทศของโลกปี 2567 มีแนวโน้มขยายตัว 3.3% ปัจจัยสนับสนุนจากอัตราเงินเฟ้อของโลกที่ลดลง,อัตราดอกเบี้ยของประเทศต่างๆที่คาดว่าจะลดลงในช่วงครึ่งหลังของปี 2567,นโยบายการคลังของประเทศต่างๆเช่น จีน ที่มากระตุ้นเศรษฐกิจ และการขยายตัวของเศรษฐกิจสหรัฐ และจีน แม้จะชะลอตัวจากปี 2566 รวมถึงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจยุโรป ขณะที่การส่งออกไทยก็มีแนวโน้มเป็นบวกเช่นกัน

3.ช่วงครึ่งปีแรกเงินบาทมีแนวโน้มอ่อนค่า ส่งผลดีต่อความสามารถในการแข่งขันของไทย โดยต้นปี 67 อ่อนค่าตามดอลลาร์ที่แข็งค่า เนื่องจากเงินเฟ้อสหรัฐฯยังมีแนวโน้มสูงกว่าเป้าหมาย และการลดดอกเบี้ยถูกเลื่อนจากมี.ค. เป็นพ.ค.67 4.เงินเฟ้อโลกลดลง กระตุกดอกเบี้ยขาลง ทำให้เศรษฐกิจเติบโต 5.หลายประเทศคาดว่าจะปรับลดดอกเบี้ยนโยบาย โดยสหรัฐฯมีโอกาสปรับลดดอกเบี้ย พ.ค.67 ทำให้เศรษฐกิจโลกจะเติบโตขึ้นในครึ่งปีหลัง และส่งผลต่อการขยายตัวของการส่งออกในครึ่งปีหลัง

สำหรับ 10 สินค้าส่งออกที่จะเป็นดาวเด่น และเป็นดาวรุ่งในปี 2567 ที่หอการค้าไทยวิเคราะห์จากสถานการณ์ของสินค้า สัดส่วนการส่งออก การขยายตัว และการคาดการณ์การส่งออกปี 2567 พบว่า สินค้าส่งออกดาวเด่น 10 รายการได้แก่ 1.น้ำมันสำเร็จรูป 2.โทรศัพท์อุปกรณ์และส่วนประกอบ 3.อุปกรณ์กึ่งตัวนำทรานซิสเตอร์และไดโอด 4.ผลไม้สดแช่เย็นแช่แข็ง 5.หม้อแปลงไฟฟ้าและส่วนประกอบ 6.รถยนต์อุปกรณ์และส่วนประกอบ 7.เครื่องจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีฟังก์ชันเฉพาะตัว 8.แผงวงจรไฟฟ้า 9.ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ 10เครื่องจักรกล

ส่วนสินค้าดาวรุ่ง 10 รายการ ได้แก่ 1.รถแทรกเตอร์และยานยนต์ที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ 2.กระเป๋าเดินทางกระเป๋าอื่นๆ 3.ไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง 4.ประทีปโคมไฟ เช่น สปอตไลตและโคมไฟ 5.เส้นใยประดิษฐ์ 6.นาฬิกาและส่วนประกอบ 7.อุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับให้สัญญาณเสียง เช่น กระดิ่ง ไซเรน สัญญาณกันขโมย 8.เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ 9.ส่วนประกอบสำหรับมอเตอร์ไฟฟ้า และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 10.เนื้อและส่วนต่างๆของสัตว์ที่บริโภคได้

 

#หอการค้าไทย #สินค้าดาวเด่น #ส่งออก #เงินเฟ้อ