กรมการค้าภายใน ร่วมกับ สคบ. ตรวจสอบราคาสังฆทาน ไทยธรรม วันมาฆบูชา


นายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ด้วยใกล้ถึงวันมาฆบูชา (24 ก.พ. 67)  พุทธศาสนิกชนชาวไทยนิยมเข้าวัดทำบุญตามประเพณี อธิบดีกรมการค้าภายในจึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่สายตรวจกรมการค้าภายใน ออกตรวจสอบสถานการณ์การจำหน่ายชุดสังฆทาน ไทยธรรม และการปฏิบัติตามกฎหมาย ของผู้ประกอบการร้านสังฆภัณฑ์ทั่วไป และห้างสรรพสินค้าต่างๆ ในพื้นที่กรุงเทพฯ  เพื่อป้องปรามมิให้ผู้ประกอบการฉวยโอกาสจำหน่ายสินค้าในลักษณะที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค อีกทั้งประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 67 นายอุดม รองอธิบดีกรมการค้าภายใน จึงได้นำกำลังเจ้าหน้าที่สายตรวจ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ สคบ.ลงพื้นที่ตรวจสอบร้านสังฆภัณฑ์ บริเวณเสาชิงช้า เขตพระนคร ซึ่งเป็นแหล่งจำหน่ายชุดสังฆทานไทยธรรมที่สำคัญพบว่า ผู้ค้าให้ความร่วมมือในการปฎิบัติตามกฏหมายอย่างเคร่งครัด มีการแสดงราคาจำหน่าย ชุดสังฆทาน ไทยธรรม รวมทั้งรายละเอียดของสินค้าที่บรรจุในชุดสังฆทาน ไทยธรรม เพื่อให้ผู้บริโภค ได้ทราบก่อนตัดสินใจซื้อสินค้า ยังไม่พบพฤติกรรมการจำหน่ายสินค้าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค นอกจากนี้ยังได้นำกำลังเจ้าหน้าที่สายตรวจ ตรวจสอบสถานการณ์การจำหน่ายเสื้อเหลืองที่มีตราสัญลักษณ์ บริเวณตลาดพาหุรัด  ของเขตพระนคร  ซึ่งพบว่า ราคาจำหน่ายเฉลี่ยส่วนใหญ่อยู่ที่ตัวละ 199 – 290 บาท ขึ้นอยู่กับขนาด คุณภาพของเนื้อผ้า และรูปแบบการตัดเย็บ

รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมฯ จะส่งเจ้าหน้าที่สายตรวจลงพื้นที่ตรวจสอบติดตามทั้งด้านราคาและปริมาณสินค้าอย่างต่อเนื่องทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานคร อีกทั้งยังได้สั่งการให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ ดำเนินการตรวจสอบอย่างเข้มงวดด้วย เพื่อเป็นการป้องปรามมิให้ผู้ประกอบการฉวยโอกาศจำหน่ายสินค้าในลักษณะที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค จึงขอย้ำเตือนผู้ประกอบการร้านค้าทั่วไป และที่จำหน่ายในระบบออนไลน์ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด หากพบว่าผู้ประกอบการรายใดไม่แสดงราคาสินค้าหรือค่าบริการ ต้องระวางโทษสูงสุด ปรับไม่เกิน 10,000 บาท และหากจำหน่ายสินค้าหรือบริการในราคาสูงโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ต้องระวางโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หากพบเห็นการจำหน่ายสินค้าหรือบริการที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมในการซื้อสินค้าหรือบริการ สามารถร้องเรียนได้ที่ สายด่วน 1569 กรมการค้าภายใน หรือ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งหากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเข้มงวด
 

#กรมการค้าภายใน #สังฆทาน #วันมาฆบูชา