'เศรษฐา'ลงพื้นที่ภาคอีสานพบชาวมหาสารคาม ตอกย้ำปัญหาหนี้นอกระบบหยั่งลึกสังคมไทย สั่งทุกภาคส่วนทำงานให้หนักขึ้น หลังตัวเลขยังไม่เป็นที่น่าพอใจ พร้อมขีดเส้นแก้ปัญหายาเสพติดใน 90 วัน ให้รายงานสำนักนายกฯ ทุกเดือน 

     เมื่อวันที่ 5 พ.ค.67 เวลา 09.30 น. นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 (บน. 6) ดอนเมือง กรุงเทพฯ ไปตรวจราชการจ.มหาสารคามและจ.ร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 5 - 6 พ.ค. พร้อมด้วย นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล รมช.คลัง ,นางมนพร เจริญศรี รมช.คมนาคม ,น.ส.จิราพร สินธุไพร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะ
   

 เมื่อเดินทางมาถึง นายเศรษฐาพร้อมคณะ ได้เดินทางต่อด้วยโตโยต้าอัลพาร์ด ทะเบียน 8 กผ 1127 กรุงเทพมหานคร ไปยังที่ว่าการอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย ต.ปะหลาน อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม เพื่อติดตามประเด็นยาเสพติดและหนี้นอกระบบ โดยมี นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ในฐานะเจ้าของพื้นที่ พร้อมด้วย ส.ส. มหาสารคาม ให้การต้อนรับ ประกอบด้วย นพ.กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ พรรคเพื่อไทย เขต 1 ,นายไชยวัฒนา ติณรัตน์ พรรคเพื่อไทย เขต 2 ,นายลัทธชัย โชคชัยวัฒนาการ พรรคภูมิใจไทย เขต 3 ,นายสรรพภัญญู ศิริไปล์ พรรคเพื่อไทย เขต 4, นายจิรวัฒน์ ศิริพานิชย์ พรรคเพื่อไทย เขต 5 และนายรัฐ คลังแสง พรรคเพื่อไทย เขต 6
   

 จากนั้นนายกฯรับฟังบรรยายสรุปการแก้ปัญหายาเสพติด สถานการณ์ภัยแล้ง และปัญหาหนี้นอกระบบ โดย นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม กล่าวรายงานว่า จ.มหาสารคาม ถือเป็นสะดืออีสาน มีประชากร 937,000 คน มีผลิตภัณฑ์มวลรวมปีละ 67,000 ล้านบาทเศษ รายได้ประชากรต่อหัว ต่อคน ต่อปี 88,000 บาทเศษ เป็นลำดับที่ 8 ของภาคอีสานและเป็นลำดับที่ 57 ของประเทศ มีพื้นที่ทางการเกษตรรวม 2,420,000 ไร่ คิดเป็น 73% ของพื้นที่ จังหวัดมีพื้นที่ในเขตชลประทานเพียง 580,000 ไร่หรือร้อยละ 24 ของพื้นที่ทำการเกษตร พืชเศรษฐกิจหลักสำคัญคือข้าวนาปี มันสำปะหลัง และอ้อยโรงงาน โดยใช้น้ำฝนเป็นหลัก
     

ส่วนการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดมหาสารคามดำเนินตามยุทธศาสตร์ภาครัฐ โดยจัดทำยุทธการ เมืองปลอดภัยจากยาเสพติดครอบคลุมทุกกระบวนการ ตั้งแต่เรื่องการเฝ้าระวังการแพร่กระจายยาเสพติด เอกซเรย์ทุกหมู่บ้านชุมชน ผ่านกลไกกวาดบ้านล้างบ้านทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ได้ดำเนินการสกัดกั้นยาเสพติดที่อยู่แนวชายแดน ที่จะใช้จังหวัดมหาสารคามเป็นทางผ่านส่งต่อที่อื่น ส่วนการแก้ไขหนี้นอกระบบขณะนี้ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาเจรจาไปทั้งหมดแล้ว 77% และกลางเดือนนี้จะทำได้ครบถ้วน 100%
     

จากนั้น นายเศรษฐา ได้มอบนโยบายว่า วันนี้ได้มีการลงพื้นที่และมีการนำรัฐมนตรีมาด้วย เพื่อต้องการดูปัญหาจริงๆของจังหวัดมหาสารคามหากดูจากตัวเลขแล้วยังน่าเป็นห่วง เพราะรายได้ต่อหัวของประชากรยังต่ำอยู่เป็นลำดับที่ 57 ของประเทศซึ่งถือว่าต่ำอยู่มาก เรายังต้องพึ่งภาคเกษตรค่อนข้างเยอะ และภาคเกษตรจะดีได้ต้องมีน้ำซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการบริหารจัดการ ซึ่งตัวเลขชัดเจนผู้ว่าราชการจังหวัดบอกปริมาณน้ำฝนที่เกิดจากธรรมชาติยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของพี่น้องประชาชนในแง่การทำการเกษตร จึงได้มีการพูดคุยกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมป้องกันสาธารณภัย ให้ดูแลเรื่องน้ำ ขนส่งน้ำบริการประชาชน ซ่อมบำรุงการประปาให้กับประชาชน เพื่อให้มีน้ำกินน้ำใช้ นอกจากนี้จะต้องมีการพูดคุยกับทางกองทัพโดยทหารราชพัฒนาให้มีการมาดูแลในแง่ของรถบรรทุกน้ำของทหารที่มีทั่วประเทศให้ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรดูแลเรื่องน้ำให้เพียงพอในทุกมิติ
   

 สำหรับเรื่องปัญหาหนี้นอกระบบเป็นปัญหาที่หยั่งลึกในสังคมไทย ทำงานเท่าไหร่ก็ไม่พอใช้หนี้ ตัวเลขที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนำเสนอ ยอดมูลค่าหนี้ 300 ล้าน จริงๆต้องยอมรับว่ายังต่ำอยู่ จำนวนลูกหนี้และเจ้าหนี้ที่เข้ามาลงทะเบียนในระบบมีประมาณไม่ถึง 3,000 คน เราต้องยอมรับก่อน ถึงแม้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นตำรวจ ข้าราชการในอำเภอ เราทำงานกันอย่างหนักเพื่อที่จะนำทุกคนเข้าสู่ระบบให้มีการไกล่เกลี่ยลูกหนี้ให้ได้ ซึ่งต้องยอมรับแม้จะทำงานหนัก
     อย่างไรก็ตามตัวเลขยังไม่เป็นที่น่าพอใจ ซึ่งทราบดีตัวเลขที่มีทั้งระบบ หนี้นอกระบบ มีเป็นแสนล้าน แต่ก็ขอให้กำลังใจและช่วยกันทำงานให้หนักขึ้น พยายามสนับสนุนให้ลูกหนี้เข้ามาแจ้งปัญหาที่เกิดขึ้น ฝ่ายความมั่นคง ต้องดูแลเรื่องผู้มีอิทธิพลต่างๆ ที่ข่มขู่ไม่ยอมเข้าสู่ระบบ เพราะเป็นปัญหาใหญ่ ซึ่งจริงๆแล้วต้องยอมรับว่าปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้น ปัญหายาเสพติด จริงๆแล้วส่วนหนึ่งอาจเป็นส่วนใหญ่เลยก็ได้ เกิดขึ้นจากการที่พี่น้องของเราพยายามทำงานเหน็ดเหนื่อย หาเงินมาเลี้ยงชีพทำเท่าไหร่ก็ไม่พอใช้ดอกเบี้ยที่ไม่เป็นธรรมและผิดกฎหมาย หากเราแก้ที่รากฐานของปัญหาหนี้นอกระบบได้ ปัญหาต่างๆก็จะลดน้อยลง
 

   นายเศรษฐา กล่าวว่า ปัญหาใหญ่ที่เรามาดูแลในวันนี้คือปัญหายาเสพติด ปฏิเสธไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่ของภาคอีสาน ตนเรียนไปแล้วเรื่องใหญ่เกิดจากการทำงานใช้หนี้ไม่เพียงพอ การบังคับใช้กฎหมายตรงนี้ถือเป็นเรื่องที่รัฐบาลให้ความสำคัญและมาจัดการกัน วันนี้เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) มาด้วย แม่ทัพภาคและผู้บังคับการภาค 4 เรามากันครบ
   

 นายเศรษฐา กล่าวอีกว่า จึงอยากให้ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญเรื่องนี้ ดูแลประชาชนให้เหมาะสม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม จัดทำบัญชีผู้ค้ายาเสพติดแบ่งเป็นขนาดใหญ่กลาง เล็ก ระบุกำหนดกรอบการปราบปราม ต้องไม่เกิน 90 วัน ตั้งแต่วันนี้ และให้ถือว่าผู้ที่มียาเสพติดในครอบครองถือว่าผิดกฎหมาย แต่ต้องมีการแบ่งแยกระหว่างผู้เสพและผู้ค้า และให้รายงานต่อสำนักนายกรัฐมนตรีทุกเดือน ขณะที่ของกลางจะต้องเร่งทำลายเผา อย่าให้มีการเคลื่อนย้าย ทุกอย่างต้องโปร่งใสถูกต้อง และขอให้มีการตั้งศูนย์บำบัดทุกหน่วยราชการที่สามารถทำได้ เช่น ค่ายทหาร โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้ามาร่วมดูแล ขณะเดียวกันตำรวจ ทหาร องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต้องทำงานอย่างบูรณาการ โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เข้ามาช่วยกันปราบปรามดูแล และขอให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง เจ้าหน้าที่ปกครอง เข้ามาดูแลระเบียบการจัดการเรื่องความปลอดภัยแก่เจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขด้วย ขอให้เราเคร่งครัดปฏิบัติและคำนึงถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเพราะเรื่องยาเสพติดถือเป็นเรื่องใหญ่
   

 ขบวนการยึดทรัพย์ต้องทำให้เร็ว สกัดตามชายแดนไม่ให้มียาเสพติดรั่วเข้ามา จัดการกับผู้ค้ายาอย่างเด็ดขาด เรื่องของการเอาชุมชนเข้ามามีส่วนแก้ไขปัญหา ดึงหมู่บ้านเข้ามามีส่วนร่วมร่วมกันบูรณาการทุกคนต้องช่วยกัน ขอย้ำอีกครั้งถนนนี้อีกไกล เชื่อว่าเรามีแผนงานที่ชัดเจน แต่ปัญหาก็ยังอยู่ ราคายาบ้าก็ยังไม่ขึ้น และยังมีมาก เราต้องทำงานกันให้หนักมากขึ้น นายเศรษฐา กล่าว