จังหวัดอุบลราชธานี สืบสาน ประเพณีบุญบั้งไฟ Soft Power แดนดินถิ่นอีสาน วัฒนธรรมอันดี ที่สืบทอดมาแต่โบราณ สร้างความรัก ความสามัคคีของคนท้องถิ่นเป็นอย่างดี
     
ที่ วัดสมบูรณนาราม ( สม-บูร-ณะ-นา-ราม ) หรือ วัดบ้านบก ตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เรามาดู สีสันงานประเพณีบุญบั้งไฟ ชาวอีสาน นายอุดมศักดิ์ นวลศิริ นายอำเภอวารินชำราบ  และ นายธนวัฒน์ ไพศาลเจริญโชติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง และ หัวหน้าส่วนราชการ ได้ร่วมกัน ฟ้อนรำ กับชาวบ้าน บ้านบก อย่าง สนุกสนาน และ เป็นกันเอง ในพิธีเปิด งานประเพณีบุญบั้งไฟบ้านบก ตำบลโนนผึ้ง  ซึ่งเป็นงานที่คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านบกตก หมู่ 1 ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง และ ภาคีเครือข่าย ได้ผสานพลังสามัคคีร่วมกันจัดขึ้น โดยมีผู้ร่วมงานมากกว่า 3 พันคน


     
โดย ในพิธีเปิดงานฯ  ยังมีไฮไลท์  สำคัญ คือ ชาวบ้านจากคุ้มบ้านต่างๆ ในตำบลโนนผึ้ง ได้จัดขบวนฟ้อนรำ แต่งตัวสวยสดงดงาม ร่วมกัน จัดการแสดงรำถวาย พญาแถน เพื่อความเป็นสิริมงคล และ แสดงความขอบคุณ


     
ทั้งนี้ ในช่วงเดือน 6 ของทุกปี หลายพื้นที่ในภาคอีสาน จะมีการจัดงานบุญเดือน 6 หรือ ที่รู้จักกันว่าเป็นงานบุญบั้งไฟ ถือเป็นประเพณีสำคัญที่จะขาดไม่ได้ เพราะตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบัน ชาวอีสาน มีความเชื่อว่า ถ้าปีใดไม่ได้จัดงานบุญบั้งไฟ ฟ้าฝนก็จะไม่ตกต้องตามฤดูกาล จะเกิดความแห้งแล้ง ไม่มีน้ำใช้ทำนาและการเกษตร แต่ถ้าปีใดได้จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ฟ้าฝนก็จะตกต้องตามฤดูกาล เกิดความอุดมสมบูรณ์ ปราศจากโรคภัย งานบุญบั้งไฟจึงถือเป็นงานประเพณี ประจำปีที่สำคัญของซาวอีสาน เป็นอย่างมาก พอใกล้ถึงวันงานชาวอีสานไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็จะกลับบ้านไปร่วมงานบุญบั้งไฟ ซึ่งเป็นงานที่สร้างความรัก ความสามัคคีของคนท้องถิ่นเป็นอย่างดี และ ยังเป็นการอนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีบุญบั้งไฟของชาวอีสานให้คงอยู่ ซึ่งเป็น Soft Power ที่สำคัญในการ ส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างเศรษฐกิจกระจายรายได้ให้กับชุมชน อีกด้วย