วันที่ 22 พฤษภาคม 2567 เวลา 16.00 น. พระธรรมรัตนมงคล เจ้าอาวาสวัดพนัญเชิง วรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมคณะสงฆ์ร่วมเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา  โดยมี นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส  พร้อมด้วย นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะรองผู้ว่าราชการจังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ พุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า ร่วมฟังเทศน์ ปฏิบัติธรรม และเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ ประดิษฐานพระพุทธไตรรัตนนายก หรือ หลวงพ่อโต วัดพนัญเชิงวรวิหาร สืบสานวัฒนธรรมประเพณี เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2567 ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
         

วันวิสาขบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ถือเป็นวันสำคัญอย่างยิ่งทางพระพุทธศาสนา เพราะเป็นวันที่เกิด 3 เหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่เวียนมาบรรจบกันในวันเพ็ญ เดือน 6 นั่นคือ เป็นวันที่พระพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ซึ่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และพุทธศาสนิกชน ได้ร่วมกันทำบุญ รักษาศีล ฟังพระธรรมเทศนา โดยในช่วงเย็นตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ได้มีการประกอบพิธีเวียนเทียน ที่วัดพนัญเชิงวรวิหาร วัดใหญ่ชัยมงคล วัดกษัตราธิราชวรวิหาร วัดเสนาสนารามวรวิหาร วิหารพระมงคลบพิตร และวัดอื่นๆ ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อีกกว่า 500 แห่ง เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงาม และเพื่อเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัว
         

นอกจากนี้ ตลอดทั้งวันยังพบว่า มีประชาชนและนักท่องเที่ยว  ถือโอกาสในวันวิสาขบูชา  เดินทางมาร่วมทำบุญ ณ วัดต่างๆ ภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นจำนวนมาก