วันที่ 24 พ.ค. 2567 นายประมวล พงศ์ถาวราเดช สส.ประจวบคีรีขันธ์ และรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะประธานกรรมาธิการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา กล่าวว่า จากสถานการณ์ราคาผลปาล์มน้ำมันในวันนี้ ตกลงมากเหลือเพียง 3.10 บาท ส่งให้ชาวสวนปาล์มได้รับผลกระทบและเดือนร้อนเป็นอย่างมาก จึงได้เรียกร้องมายังตนเพื่อให้ รัฐมนตรีว่าการเกษตรและสหกรณ์ ได้เร่งดูแลในเรื่องดังกล่าว พร้อมกับหาคำอธิบายถึงสาเหตุที่ราคาปาล์มตกต่ำขนาดนี้เกิดจากฝีมือใคร และมีหนทางทำอย่างไรในอนาคตบ้างหรือไม่

“ฝากถึงรมว.พาณิชย์ว่า ควรจะมีแนวทางตรวจสอบการกำหนดราคาพืชผลทางการเกษตรทุกชนิดด้วยว่ามีความสัมพันธ์กับราคาหลังแปรรูปหรือไม่ อย่างไร โดยให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้ร่วมกันชี้แจงเหตุผลด้วย เพราะเรื่องนี้เป็นที่สังเกตว่า การทำงานของ 3 กระทรวงหลักนี้ ทำงานแบบต่างคนต่างอยู่ ขณะที่เกษตรกรส่วนใหญ่ยังคงยากจน หากทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องยังไม่สามารถทำงานแบบบูรณาการแล้ว เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศจะดีขึ้นได้อย่างไร ผมจึงขอเรียกร้องผ่านไปยังนายกฯ ต้องเร่งแก้ไขปัญหาราคาปาล์มโดยทันที เพื่อให้เกษตรกรชาวสวนปาล์มมีรายได้ประทังชีพต่อไป” สส.ปชป.กล่าว 

นายประมวล กล่าวต่อว่า สมัยที่พรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคร่วมรัฐบาล ซึ่งมีโครงการประกันรายได้ในสินค้า 5 ชนิด ถือเป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จ และใช้งบประมาณต่ำกว่าที่ตั้งไว้มาก โดยประกันรายได้ปาล์มไว้ที่กิโลกรัม (กก.) ละ 4 บาท ครอบครัวละไม่เกิน 25 ไร่ และผลปาล์มต้องอายุ 3 ปีขึ้นไป กำหนดจำนวนเกษตรกรไว้ 3.8 แสนครอบครัว จะมีการจ่ายเงินส่วนต่าง 12 งวด ถ้าราคาปาล์มในตลาดต่ำกว่ากิโลกรัมละ 4 บาท โดยจะกำหนดราคาอ้างอิงทุก 30 วัน ส่งผลให้ราคาสินค้าเกษตรดีขึ้นต่อเนื่อง