เมื่อเร็วๆนี้บริษัทเอไอเอ(ประเทศไทย)นำโดยนายณัฐพิสิษฐ์ ครุฑครองชัย (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายตัวแทนประกันชีวิต, นางสาวธีรนุช ทำนุพันธุ์ (ซ้ายสุด) ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์ตัวแทนและบริหารสำนักงานตัวแทน, นายกฤษณ์ อัตตะสาระ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารตัวแทนประกันชีวิตภูมิภาค 5, นางสลักจิต นิลประเสริฐศักดิ์ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนช่องทางการขาย,  นางสาวศศิรัตน์ กิตติจูงจิต (ขวาสุด) ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า, นายมนต์ชัย บุณยรัตพันธุ์ (ที่ 2 จากขวา)  ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารตัวแทนประกันชีวิตภูมิภาค 1 และนายศุภวัฒน์ โฆวัชรกุล (ที่ 3 จากขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์ช่องทางตัวแทน ได้ร่วมกันจัดงาน AIA CI Kick Off 2024 

 

กรุงเทพฯ 28 พฤษภาคม 2567 - เอไอเอ ประเทศไทย จัดงาน AIA CI Kick Off 2024 เดินหน้าส่งมอบความคุ้มครองโรคร้ายแรงเพื่อเป็นเกราะป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดจากโรคที่ไม่อาจคาดคิดให้กับคนไทย ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาพลังและยกระดับความเป็นมืออาชีพให้กับตัวแทนเอไอเอ ประเทศไทย ผ่านการฝึกอบรมเสริมความรู้และความสามารถในด้านการวางแผนประกันสุขภาพและประกันโรคร้ายแรงให้กับลูกค้า เพื่อสนับสนุนให้คนไทยมีความคุ้มครองที่เพียงพอและครอบคลุม นอกจากนี้ เอไอเอ ยังได้มอบคุณวุฒิให้กับตัวแทนประกันชีวิตที่ผ่านมาตรฐานการทำงาน เพื่อเป็นเครื่องยืนยันความเชี่ยวชาญในการวางแผนความคุ้มครองโรคร้ายแรงให้แก่ลูกค้า ตอกย้ำถึงคำมั่นสัญญา ‘Healthier, Longer, Better Lives - เพื่อสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น’

นายณัฐพิสิษฐ์ ครุฑครองชัย ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายตัวแทนประกันชีวิต เอไอเอ ประเทศไทย กล่าวว่า “ปัจจุบันโรคร้ายแรงเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวทุกคนมากขึ้น ไม่เลือกเพศ ไม่เลือกอายุ เพราะปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดโรคร้ายแรงเกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตในปัจจุบัน รวมถึงปัจจัยภายนอกอย่างสภาพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพคนไทย และเพื่อเป็นการสนับสนุนให้คนไทยมีการวางแผน และสร้างความคุ้มครองโรคร้ายแรงที่เพียงพอ เอไอเอ ประเทศไทย ได้พัฒนาแบบประกันคุ้มครองโรคร้ายแรงที่หลากหลาย ครอบคลุมทุกความต้องการ เพื่อช่วยสร้างความคุ้มครองในกรณีมีเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็น AIA CI ProCare แบบประกันหลักที่ให้ทั้งความคุ้มครองชีวิตและโรคร้ายแรงตลอดชีพ AIA Multi-Pay CI Plus แบบประกันที่ให้ความคุ้มครองโรคร้ายแรงแบบ เจอ-จ่าย-หลายจบ ครบถึงการดูแล AIA CI Plus สัญญาเพิ่มเติมที่ให้ทั้งความคุ้มครอง 44 โรคร้ายแรงระดับรุนแรง และความคุ้มครองการเสียชีวิต 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ด้วยเบี้ยประกันราคาประหยัด หรือ AIA Health Cancer ที่ให้ค่าชดเชยรายวันหากต้องนอนโรงพยาบาล และรับเงินก้อนใหญ่กรณีเสียชีวิตเนื่องจากโรคร้ายแรง รวมถึงสัญญาเพิ่มเติมอื่น ๆ อีกมากมาย

“ยิ่งไปกว่านั้น เอไอเอ ประเทศไทย ยังมีการผลักดันและสนับสนุนตัวแทนประกันชีวิตของเราอย่างต่อเนื่อง ในการช่วยออกไปมอบความคุ้มครองในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะโรคร้ายแรงให้แก่ลูกค้า อีกทั้งเรายังมุ่งสนับสนุนให้ลูกค้ามีทุนเอาประกันภัยโรคร้ายแรงอย่างน้อย 3 ล้านบาท เพื่อให้ลูกค้าสามารถได้รับการรักษาที่ดี และมีคุณภาพชีวิตที่ดีแม้ในช่วงเวลาที่ต้องรักษาตัวจากการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง ผ่านการวางแผนอย่างมืออาชีพของตัวแทนประกันชีวิตเอไอเอ ประเทศไทย”