วันที่ 5 มิถุนายน 2567  ผู้สื่อข่าวรายงานอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ประจำวันที่ 5 มิ.ย.67 ณ เวลา 08.30 น.ว่า อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทเป็นสกุลเงินตราต่างๆ (ตามตารางประกอบข้างล่าง) โดยเงินดอลลาร์สหรัฐรับซื้อ 36.11 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ขายออก 36.84 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ