นายคมกริช สาคริก ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง กล่าวว่า MEA มีความห่วงใยเตือนประชาชนระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพหลอกลวงผู้ใช้ไฟฟ้า โทรหลอกบริการเปลี่ยนมิเตอร์ไฟฟ้าฟรี รวมถึงอาจหลอกลวงให้กดลิงก์และขอข้อมูลผ่านทาง Line โดยหากประชาชนหลงเชื่อ กดลิงก์และให้ข้อมูลจะมีความเสี่ยงทำให้เสียทรัพย์ได้ MEA ขอชี้แจงช่องทางให้บริการ เพื่อป้องกันมิจฉาชีพแอบอ้าง LINE MEA Connect ของแท้จะมีโล่สีเขียว นำหน้าชื่อ MEA Connect เท่านั้น ทั้งนี้หากผู้ใช้ไฟฟ้าพบกลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างหลอกลวงทำให้เสียทรัพย์ ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ รวมถึงระมัดระวังการรับข้อมูลจากช่องทางการสื่อสารในสื่อโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ซึ่งอาจมีการนำเสนอข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง