วันที่ 5 มิถุนายน 2567 นายพิชัย ชุณหวชิร รองนายกรัฐมนตรี และรมว.คลังกล่าวว่ถึงกระแสข่าว รัฐบาลเตรียมแผนจ่ายเงิน โครงการเติมเงิน 10,000 บาท ผ่าน Digital Wallet ให้กับกลุ่มเปราะบาง ซึ่งเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 14.98 ล้านคนก่อน เป็นเรื่องที่เข้าใจผิด โดยยืนยันว่า การเดินหน้าโครงการ Digital Wallet โดยภาพรวม ยังคงเป็นไทม์ไลนเดิม โดยไม่ได้มีการพูดถึงการแจกเงินกลุ่มเปราะบางก่อน อย่างไรก็ตามคาดว่า อาจเป็นเพียงการเปิดให้กลุ่มเปราะบางได้ทยอยลงทะเบียนยืนยันตัวตน(KYC) ก่อนเท่านั้น เนื่องจากกลุ่มผู้ได้รับสิทธิ์โครงการฯมีมากถึง 50 ล้านคน