วันที่ 6 มิถุนายน 2567  ผู้สื่อข่าวรายงานอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ประจำวันที่ 6 มิ.ย.67 ณ เวลา 08.30 น.ว่า อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทเป็นสกุลเงินตราต่างๆ (ตามตารางประกอบข้างล่าง) โดยเงินดอลลาร์สหรัฐรับซื้อ 36.00 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ขายออก 36.73 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ