กกต.แจงยิบวิธีเลือกสว.ระดับจังหวัด รอบแรกลงได้ 2 คะแนน เลือกตัวเอง-คนอื่น รอบไขว้เลือกได้กลุ่มละ 1 คน หากได้คะแนนสูงสุดสองอันดับแรกของกลุ่มถือว่าผ่านระดับจังหวัด ด้าน สคส.เผยข้อมูลชื่อ-เลขบัตรปชช.ผู้ผ่านเข้ารอบเลือกสว.ระดับอำเภอ หลุดกว่า 2 หมื่นราย ขณะที่ทนายแดง ยื่นศาลจังหวัดเลยเอาผิด29ผู้สมัครขาดคุณสมบัติ เตรียมร้องศาลปค.คุ้มครองชั่วคราว      

เมื่อวันที่ 13 มิ.ย.67 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ชี้แจงขั้นตอนการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัดซึ่งจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 16 มิ.ย.นี้ ณ สถานที่ที่ผู้อำนวยการการเลือกระดับจังหวัดกำหนด โดยก่อนดำเนินการเลือก ผู้อำนวยการเลือกระดับจังหวัดจะนำบัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือกระดับอำเภอของแต่ละกลุ่มมาจัดทำบัญชีรายชื่อ ผู้มีสิทธิเลือกระดับจังหวัด (สว.จ.8) และจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกในการลงคะแนนเลือกบุคคล ในกลุ่มเดียวกันของแต่ละกลุ่ม (สว.จ.13) จากนั้นจึงดำเนินการจัดการเลือก โดยรอบที่ 1 การลงคะแนนเลือกบุคคลในกลุ่มเดียวกัน ผู้ได้รับเลือกระดับอำเภอต้องมาถึงสถานที่เลือกและแสดงตนภายในเวลา 09.00 น. ผู้ใดไม่มาหรือมาไม่ทันกำหนดให้หมดสิทธิที่จะเลือกและได้รับเลือก    

 ในกรณีที่กลุ่มใดมีผู้ได้รับเลือกระดับอำเภอรวมกันครบทุกอำเภอแล้วไม่เกิน 5 คน หรือมีผู้มารายงานตัวภายในกำหนดเวลาไม่เกิน 5 คน ให้ผู้ได้รับเลือกระดับอำเภอกลุ่มนั้นไม่ต้องดำเนินการลงคะแนนเลือกบุคคลในกลุ่มเดียวกัน โดยให้ถือว่าผู้ได้รับเลือกระดับอำเภอทุกคนซึ่งมารายงานตัวในกลุ่มนั้น เป็นผู้ได้รับเลือกขั้นต้นสำหรับกลุ่มนั้น      สำหรับการลงคะแนนเมื่อแต่ละกลุ่มรายงานตัวครบ หรือเมื่อพ้นระยะเวลา 09.00 น. ผู้อำนวยการการเลือก ระดับจังหวัดจะชี้แจงขั้นตอน วิธีการลงคะแนนให้ผู้ได้รับเลือกระดับอำเภอ ให้ผู้ได้รับเลือกระดับอำเภอแต่ละกลุ่มลงคะแนนเลือกบุคคลในกลุ่มเดียวกันได้ ไม่เกิน 2 คน โดยจะลงคะแนนเลือกตนเองก็ได้ แต่จะลงคะแนนให้บุคคลใด เกิน 1 คะแนน มิได้ เมื่อแล้วเสร็จจะดำเนินการนับคะแนนผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 5 ลำดับแรกของแต่ละกลุ่ม รวมถึงกลุ่มที่มีผู้ได้รับเลือกระดับอำเภอ หรือผู้มารายงานตัวไม่เกิน 5 คน ให้เป็นผู้ได้รับเลือกขั้นต้นในกลุ่มนั้นๆ กรณีกลุ่มใดมีผู้ได้รับคะแนนเท่ากันจนเป็นเหตุทำให้มีผู้ได้คะแนนสูงสุดเกิน 5 คน ให้ผู้ได้ คะแนนเท่ากันดำเนินการจับสลากกันเอง เพื่อหาผู้ได้รับเลือกขั้นต้นในกลุ่มนั้น กรณีกลุ่มใดมีผู้ได้คะแนนไม่ถึง 5 คน ให้เฉพาะผู้ซึ่งได้คะแนนเป็นผู้ได้รับเลือกขั้นต้น ในกลุ่มนั้น    

จากนั้นจะเข้าสู่การแบ่งสายเพื่อเลือกไขว้ ให้ผู้ได้รับเลือกขั้นต้นของแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนเพื่อจับสลากแบ่งสาย จำนวนไม่เกิน 4 สาย สายละ 3-5 กลุ่ม โดยวิธีการลงคะแนนผู้ได้รับเลือกขั้นต้นของแต่ละกลุ่ม มีสิทธิลงคะแนนให้แก่ผู้ได้รับเลือกระดับอำเภอในกลุ่มอื่น แต่ละกลุ่มที่อยู่ในสายเดียวกันได้กลุ่มละ 1 คน โดยจะลงคะแนนให้แก่ผู้สมัคร ในกลุ่มเดียวกันหรือเลือกตนเองมิได้ ซึ่งผู้ได้คะแนนสูงสุด 2 ลำดับแรกของแต่ละกลุ่มจะเป็นผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัดในกลุ่มนั้น กรณีกลุ่มใดมีผู้ได้รับคะแนนเท่ากันจนเป็นเหตุทำให้มีผู้ได้คะแนนสูงสุดเกิน 2 คน ให้ผู้ที่ได้คะแนนเท่ากันดำเนินการจับสลากกันเอง เพื่อให้ได้ผู้ได้รับเลือกระดับอำเภอ ในกลุ่มนั้น กรณีกลุ่มใดมีผู้ได้คะแนนไม่ถึง 2 คน ให้เฉพาะผู้ซึ่งได้คะแนนเป็นผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัด  

   เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการเลือกแล้ว ให้ผู้อำนวยการการเลือกระดับจังหวัดประกาศบัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัด พร้อมจัดส่งให้ผู้อำนวยการการเลือกระดับประเทศ ปิดประกาศ ณ ศาลากลางจังหวัด และเผยแพร่ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ      วันเดียวกัน สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.) สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก PDPC Thailand ระบุว่า จากกรณีมีการเปิดเผยรายชื่อและเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ผ่านการคัดเลือก สว.ระดับอำเภอ จำนวนกว่า 20,000 ราย จนเกิดเป็นกระแสบนโลกออนไลน์เกี่ยวกับเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหล      ศูนย์ PDPC Eagle Eye โดยสำนักงาน สคส.ได้ประสานไปยัง กกต. เพื่อตรวจสอบเหตุการณ์ดังกล่าว และชี้แจงข้อเท็จจริง รวมทั้งให้ประสานผู้ที่ได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวให้ระงับการเผยแพร่ทันที และให้ประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งประชาชนไม่ให้นำข้อมูลดังกล่าวไปแชร์ต่อ       โดยศูนย์ PDPC Eagle Eye จะทำการติดตามเฝ้าระวัง และตรวจสอบการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างต่อเนื่อง หากพบการรั่วไหลข้อมูลส่วนบุคคล ทางศูนย์ฯ จะเร่งประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้แก้ไขและปรับปรุงมาตรการการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทันที    

  ทั้งนี้ จากสถิติการทำงานเชิงรุกของศูนย์ PDPC Eagle Eye ตามมติ ครม. ได้ทำการตรวจสอบติดตามเฝ้าระวังการละเมิดและการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลจำนวน 26,301 หน่วยงาน พบว่าจากเดือน พ.ย.66 ถึงเดือน พ.ค.67 การรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลลดลงจาก 31.40% เหลือ 1.21%      ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 12 มิ.ย.ที่ผ่านมา นายคุ้มพงษ์ ภูมิภูเขียว หรือทนายแดง ผู้สมัครสว.อำเภอหนองหิน จ.เลย พร้อมด้วยตัวแทนผู้สมัครผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภาจ.เลย เข้ายื่นฟ้องต่อศาลจังหวัดเลย ให้ดำเนินคดีอาญากับผู้สมัครสว.จังหวัดเลย 29 คน ในฐานความผิดพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2561 เนื่องจากตรวจสอบพบว่าผู้สมัครจำนวนทั้ง 29 ราย มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามกฎหมายกำหนด แจ้งอาชีพไม่ตรงตามกับความเป็นจริง และมีพฤติกรรมมันน่าเชื่อได้ว่ามีกลุ่มนักการเมืองอยู่เบื้องหลังในการลงสมัคร    

 โดย นายคุ้มพงษ์ ยังได้อ่านแถลงการณ์เรื่องการเลือกสว.จังหวัดเลยต้องใส่สะอาด ขณะเดียวกัน นายทศพล พรหมเกตุ ในฐานะตัวแทนกลุ่มรักเมืองเลย ซึ่งเป็นองค์กรทางการเมืองภาคประชาชน ได้อ่านแถลงการณ์ ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการเลือกสว.ที่ผ่านมา กระบวนการที่ไม่ชอบมาพากล โดยได้เรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตามกฎหมายอย่างตรงไปตรงมา ให้ได้มาซึ่งสว.ที่มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถ มีวุฒิภาวะ       อย่างไรก็ตาม นายคุ้มพงษ์ ยังกล่าวว่า  หลังจากยื่นฟ้องต่อศาลจังหวัดเลยแล้ว จะยื่นฟ้องต่อศาลปกครอง เพื่อขอให้มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว ในการเลือกตั้งสว.กำลังจะมีขึ้นในวันที่ 16 มิ.ย.นี้ ด้วย