วันที่ 14 มิ.ย. 67 ผู้สื่อข่าวรายงาน การอัปเดตราคาน้ำมันทุกชนิดจาก 4 สถานีบริการน้ำมัน ได้แก่ ปตท., บางจาก, PT และเชลล์ ล่าสุดมีราคาดังนี้ (อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 12 มิ.ย.2567 เวลา 05.00 น.)

ราคาน้ำมันปั๊ม "ปตท." (PTT)

แก๊สโซฮอล์ 95 : ราคา 37.75 บาท/ลิตร

ดีเซล ราคา : 32.94 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 : ราคา 37.38 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 35.65 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 35.39 บาท/ลิตร

ดีเซลหมุนเร็ว B20 : ราคา 32.94 บาท/ลิตร

ดีเซล พรีเมี่ยม  : ราคา 44.94 บาท/ลิตร


ราคาน้ำมันปั๊ม "บางจาก" (Bangchak)

แก๊สโซฮอล์ 95 : ราคา 37.75 บาท/ลิตร

ดีเซล ราคา : 32.94 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 : ราคา 37.38 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 35.64 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 35.39 บาท/ลิตร

ดีเซล พรีเมี่ยม  : ราคา 47.14 บาท/ลิตร


ราคาน้ำมันปั๊ม "พีที" (PT)

เบนซิน ราคา 46.14 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 37.75 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 35.64 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 37.38 บาท/ลิตร

ดีเซล  ราคา 32.94 บาท/ลิตร


ราคาน้ำมันปั๊ม "เชลล์" (Shell)

เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 35.84 บาท/ลิตร 

ราคาน้ำมันเชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 37.38 บาท/ลิตร

เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 37.95 บาท/ลิตร

เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 49.84 บาท/ลิตร

เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7 ราคา 33.24 บาท/ลิตร

เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7 ราคา 49.84 บาท/ลิตร

ที่มา : www.eppo.go.th