คุ้มครองประชาชน หรือครอบงำใคร!? ...*... “ถอยหลังเข้าคลอง” มานิจ สุขสมจิตร ประธานมูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย กล่าวเอาไว้ ถึงแนวคิดการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน หากมีการจัดตั้งสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติขึ้น ตามร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. ...(รายการรู้ทันสื่อกับสภาการหนังสือพิมพ์ ออกอากาศทางเอฟเอ็ม100.5 วันที่ 17 ธ.ค. ...*...

สังคมทั่วไป อาจจะสงสัย จู่ๆทำไมคนทำสื่อ 6 องค์กรถึงต้องลุกขึ้นมาคัดค้านและขอให้ทบทวนเนื้อหาในร่าง พ.ร.บ.นี้ ในแถลงการณ์ ได้ให้เหตุผลไว้ว่า “มีความพยายามเสนอขอแก้ไขเพิ่มเติมร่างเดิมของคณะกรรมาธิการให้มีเนื้อหาอันเป็นการสนับสนุนให้ภาคการเมืองและภาครัฐเข้ามาแทรกแซงการทำหน้าที่กำกับดูแลกันเองขององค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนมากขึ้น ...*...

อาทิ การกำหนดให้คณะกรรมการสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติประกอบด้วยผู้แทนระดับปลัดกระทรวงจากหน่วยงานของรัฐและการเพิ่มอำนาจให้คณะกรรมการดังกล่าว รับขึ้นทะเบียน ออกและเพิกถอนใบอนุญาตให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน อันเป็นการขัดต่อหลักเสรีภาพในการประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนอย่างร้ายแรง” ...*...

ความพยายามปลุกผีแนวคิดนี้ขึ้นมา โดยอาศัยจังหวะ โหนกระแสที่บรรดาโลกโซเชียล จ้องจับผิดเรื่องจริยธรรมของสื่อ แม้จะมีบางส่วนที่ออกนอกลู่นอกทางไปบ้าง แต่ไม่ใช่ทั้งหมด ขณะที่สื่อหลักส่วนใหญ่ก็ประพฤติอยู่ในกรอบกติกามารยาท มีการดูแลกันเอง ตักเตือนกัน ซึ่งมีแบบแผนที่องค์กรสื่อ โดยเฉพาะสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เร่งทำงานจัดตั้งองค์กรรับเรื่องร้องเรียนจริยธรรมกันอย่างขึงขัง แต่คนภายนอกอาจจะไม่รู้ หรือทำเป็นไม่รู้ เพราะมีความต้องการเคลือบแฝง ที่อยากจะกำกับสื่อ โดยไม่รู้ว่านั่นเป็นหนทางสู่หายนะ ...*.. .

หากปล่อยให้ผ่านร่างกฎหมายนี้ไป จะเป็น “อันตราย” ต่อสังคมมากกว่า จึงอยากให้สังคมตื่นตัวและ “รู้ทัน” เมื่อสื่อมวลชนไม่กล้านำเสนอข่าวที่เป็นประโยชน์ เป็นปากเป็นเสียงให้กับ ประชาชนอย่างเต็มที่ หากไปกระทบกับผู้มีอำนาจ หรือผู้ที่สามารถเข้าถึงอำนาจ และมีอิทธิพลเหนือกรรมการสภาวิชาชีพได้ เพราะกลัวว่าจะถูก “ถอน” ใบอนุญาต หรือระหว่างการนำเสนอข่าวก็อาจถูกตัดตอน เพิกถอนใบอนุญาต นี่จึงกลายเป็น “เครื่องมือ” ในการ “ควบคุมสื่อ” และ “ควบคุมสังคม” ...*...

สุทธิพงษ์ อัมพุช มอบความพิเศษส่งท้ายปี จัดงาน “มหกรรมลดทะลุพิกัด...มอบส่วนลดด้วยใจ ลดใหญ่ส่งท้ายปี” ตอบรับนโยบายรัฐบาล ลดราคาสินค้ากว่า 1 ล้านรายการ ตั้งแต่วันนี้ - 25 ธ.ค. ที่ฮอลล์ 5-8 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ...*...

ข่าวสังคมทั่วไป ประจำวันศุกร์ที่ 23 ธ.ค. เวลา 08.00 น. ดร.มนตรี ช่วยชู ผอ.หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “72 ประเด็นทางบัญชีที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ และหนี้สินกับความเปลี่ยนแปลงตาม TFRS for SMEs” ที่ห้องบุษาราคัม โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ ...*...

08.30 น. นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ “มูลฝอยติดเชื้อ วาระแห่งชาติ” ที่ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ...*...

09.00 น. ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ร่วมกับ โครงการแบรนด์ยังบลัด พลังเพื่อเลือดใหม่ นำหน่วยรถเคลื่อนที่ออกรับบริจาคโลหิต เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจิรญพระชนมายุครบ 62 พรรษา และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี เนื่องในโอกาสเจริญพระชันษาครบ 60 ปี ที่ลานจอดรถ หน้าอาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ ...*...

11.00 น. ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข เป็นประธานในการแถลงข่าว “กลับบ้านปลอดภัย ใส่ใจเพื่อนร่วมทาง ปีใหม่ 2560” เตรียมพร้อมเพื่อรองรับอุบัติ เหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 พร้อมด้วย นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผจก.กองทุน สสส. ที่ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร1 สำนักงาปลัดกระทรวงสาธารณสุข ...*...

13.30 น. วีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงานยกย่องเชิดชูเกียรติชุมชน หน่วยงานและองค์กรดีเด่นด้านวัฒนธรรม ประจำปี 2559 ที่หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ...*...

18.00 น. พล.อ.อัครเดช ศศิประภา ปธ.กก.นวนคร เป็นประธานในงานปีใหม่ 4 บริษัท ประจำปี 2560 ที่ห้องจูปิเตอร์ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2558 ในการนี้ อัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กก.ผจก.ใหญ่ เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กก.ผจก.ใหญ่ บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ เข้ารับพระราชทานปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ ณ อาคารศรีโคตรบูรณ์ มหาวิทยาลัยนครพนม

ดีเยี่ยม...พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบรางวัลสำหรับโรงแรมที่ได้รับการรับรองบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมระดับดีเยี่ยม (G ทอง) หรือ Green Hotel Awards ประจำปี พ.ศ. 2559 แก่ โจนัส เฮอร์สเต็ด ผจก.ทั่วไป โรงแรมเซ็นทารา โนวา และสปา พัทยา และโรงแรมเซ็นทารา พัทยา ในงานวันสิ่งแวดล้อมไทย ประจำปี 2559 ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี

ต้านยาเสพติด...พล.อ.นิวัตร มีนะโยธิน ผช.รมว.ยุติธรรม เป็นประธานเปิดการประชุมระดับรัฐมนตรีว่าด้วยความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระหว่างประเทศไทย ราชอาณาจักรกัมพูชาและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อุบลราชธานี

มหัศจรรย์สวนดอกไม้...นิสิต จันทร์สมวงศ์ ผวจ.นนทบุรี และ อมรรัตน์ บรรยงก์สินธุ์ เปิดงาน The Grand Miracle of Garden มหัศจรรย์สวนดอกไม้ อัครศิลปิน โดยมี ดวงพร จิราพิพัฒนชัย ไชยพันธุ์ คุ้มวิเชียร สมนึก ศรีเที่ยงตรง นันทพร เทพเทวิน และ ชลธร ภู่ทอง ร่วมงาน ที่เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต

แหล่งเรียนรู้...อภิสรรค์ สง่าศรี รอง ผวจ.นครสวรรค์ เป็นประธานเปิดศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชวัดจันเสน เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชุ มชน โดยมี วนิดา พึ่งสุนทร สวัสดิ์ เปี่ยมส้ม เมธาวินทร์ แสงมาลา สุธน บัววัฒน์ และ บัญชา ชุ่มเกสร ร่วมงาน ที่วัดจันเสน อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์

เปิดศูนย์วิจัย...รศ.ดร.สุเจตน์ จันทรังษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร จับมือกลุ่ม ทรู คอร์ปอเรชั่น เปิดศูนย์วิจัยและปฏิบัติการด้านนวัตกรรม true LAB@MAHANAKORN และจัดอบรม ฟรี หัวข้อ การสื่อสารขั้นเทพในที่ทำงานด้วยเทคนิค 360 องศา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงธุรกิจ เพื่อพัฒนา นวัตกรด้านวิศวกรรม หรือ วิศวกร 4.0 เมื่อวันก่อน

น้อมรำลึก...ศ.พิเศษ เจริญ วรรธนะสิน เป็นประธานเปิดงาน ด้วยรักตราบนิรันดร์ พระมหากษัตริย์นักพัฒนา เพื่อปวงประชาไทย เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี พล.ต.ต.วราห์ เอี่ยมมงคล สุรเชษฐ์ บำรุงสุข วิบูลย์ เสรีชัยพร และ สบชัย ไกรยูรเสน ร่วมงาน ที่ทางเดินเชื่อมสถานีรถไฟฟ้า สนามกีฬาแห่งชาติ

ท้าเที่ยวข้ามภาค...สุจิตรา จงชาณสิทโธ รองผู้ว่าการ ททท. และ อรุษ นวราช เลขานุการมูลนิธิสังคมสุขใจ จัดงานสังคมสุขใจ โดยมี เจษฎาภรณ์ ผลดี พรีเซ็นเตอร์โครงการท้าเที่ยวข้ามภาคและผู้โชคดีที่มาร่วมกิจกรรมท้าเที่ยวข้ามภาค เที่ยวตามรอยพระบาท..สัมผัสวิถีเกษตรพอเพียง ที่สวนสามพราน จ.นครปฐม เมื่อวันก่อน

รอบปฐมทัศน์...สุวรรณี ชิญเชี่ยวชาญ ร่วมกับ อรฉัตร ศุกระกาญจน์ จัดฉายรอบปฐมทัศน์ ภาพยนตร์มหากาพย์เทพนิยายอวกาศ เรื่อง ROGUE ONE: A STAR WARS STORY โดยมี ปกรณ์ พรรธนะแพทย์ สุพัฒน์ งามวงศ์ไพบูลย์ ณัฐหทัย แสงเพชร และ ดนัย สมุทรโคจร ร่วมงาน ที่โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ เวิลด์ ซีเนม่า เซ็นทรัลเวิลด์