สยามรัฐ ยึดมั่นอุดมการณ์เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ยืนหยัดรับใช้สังคมด้วยจิตสำนึกแห่งความรับผิดชอบ ...*...  

นับเป็นมงคลต่อพสกนิกรทุกหมู่เหล่ายิ่งนัก สำหรับพระราชดำรัสอำนวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2560 ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานให้ อันมีความว่า "ประชาชนชาวไทยทั้งหลาย บัดนี้ ถึงวาระจะขึ้นปีใหม่ ข้าพเจ้าขอส่งความปรารถนาดีเพื่ออำนวยพรแด่ท่านทั้งหลายทั่วกัน และขอขอบใจท่านเป็นอย่างมาก ที่มีไมตรีจิตสนับสนุนข้าพเจ้าในภารกิจทุกอย่างเสมอมา ในปีที่แล้ว บ้านเมืองของเรามีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้น คือ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต เมื่อเดือนตุลาคม กล่าวได้ว่านำความโศกเศร้าอาดูร และนับเป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของชาวไทยทั้งประเทศ ข้าพเจ้ารู้สึกตื้นตันและประทับใจที่ได้เห็นประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ถ้วนหน้า มีจิตจงรักภักดี และซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ พรั่งพร้อมกันมาถวายสักการะพระบรมศพอย่างต่อเนื่อง ขอขอบใจทุกท่านที่ร่วมมือ ร่วมใจ ช่วยงานพระบรมศพอย่างพร้อมเพรียง ทำให้ทุกสิ่ง ทุกอย่าง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ข้อนี้น่าจะเป็นเครื่องยืนยันได้ว่า คนไทยนั้นมีจิตใจดี มีความกตัญญูกตเวที มีความเอื้ออารีต่อกัน มีความรักชาติ รักแผ่นดิน เป็นคุณสมบัติประจำชาติ และมีความรู้ ความสามารถ ไม่แพ้ชนชาติอื่นใด ดังนั้น ไม่ว่าจะมีอุปสรรค ปัญหา หรือเหตุไม่ปรกติใดๆ เกิดขึ้นในบ้านเมืองของเรา ก็เชื่อได้ว่า ถ้าเราจะร่วมกันคิดอ่าน และช่วยกันปฏิบัติแก้ไข ทุกสิ่ง ทุกอย่าง จะสามารถคลี่คลายลุล่วงไปได้ด้วยดีอย่างแน่นอน

ในปีใหม่นี้ ขอให้ชาวไทยทุกคนตั้งใจให้แน่วแน่ที่จะรักษาคุณสมบัตินี้ให้เหนียวแน่น และทำความคิด จิตใจ ให้แจ่มใส ด้วยปัญญาที่กระจ่าง พิจารณาทุกสิ่งที่เกิดมีขึ้นตามความเป็นจริง โดยปราศจากอคติ ให้มีความมุ่งมั่น มีกำลังใจ ในอันที่จะร่วมกันปฏิบัติสรรพกิจน้อยใหญ่ในภาระหน้าที่ ตามแนวพระบรมราโชบายที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานไว้ ให้งานทุกอย่างสำเร็จผล เป็นความดี ความเจริญ ทั้งแก่ตนเอง แก่ส่วนรวม และประเทศชาติ เป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ในการนี้ ข้าพเจ้าขอปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับประชาชนชาวไทยโดยเต็มกำลังความสามารถ เพื่อสืบสานพระราชปณิธานเช่นกัน ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่เคารพเลื่อมใสของชาวไทย อีกทั้งพระบารมีแห่งสมเด็จพระมหากษัตริย์ไทยในอดีต มีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็นอาทิ จงคุ้มครอง รักษาท่านทุกคน ให้ปราศจากทุกข์ ปราศจากภัย ให้มีความสุขกาย สุขใจ และประสบแต่สิ่งที่พึงปรารถนาตลอดศกหน้านี้ โดยทั่วกัน" ...*...

หลังที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติใช้เวลาพิจารณาเพียงแค่ 1 ชั่วโมง 10 นาที โหวตผ่านร่างแก้ไข พ.ร.บ.คณะสงฆ์ 3 วาระรวดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น ส่งผลให้นอกจากสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ยังมีสมเด็จพระราชาคณะชั้นสุพรรณบัฎอีก 7 รูปมีโอกาสได้รับการโปรดเกล้าฯสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราช ประกอบด้วย สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ วัดพิชยญาติการามวรวิหาร สมเด็จพระพุฒาจารย์ วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ วัดญาณเวศกวัน สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ วัดสัมพันธวงศารามวรวิหาร สมเด็จมหามุนีวงศ์ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร สมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร และสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร ...*...

แล้วโครงการจัดซื้อรถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงธรรมชาติ หรือรถเมล์เอ็นจีวี จำนวน 489 คันขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ(ขสมก.) ก็กลายเป็นปัญหายืดเยื้อข้ามปี และคงเป็นข่าวอื้อฉาวหนักขึ้น หากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ไม่เร่งลงไปสะสางสารพัดเงื่อนงำ ให้ทุกอย่างโปร่งใสสมกับที่มีการทำ “ข้อตกลงคุณธรรม”กันไว้ …*…

ข่าวสังคมทั่วไป ประจำวันพุธที่ 4 ม.ค. เวลา 07.00 น. พล.อ.อ.จอม รุ่งสว่าง ผบ.ทอ. เป็นประธานเปิดกิจกรรมงานทำบุญตักบาตร วันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2560 ที่ลานอเนกประสงค์ชาวฟ้า สโมสรทหารอากาศชั้นประทวน ท่าดินแดง ถ.พหลโยธิน ...*...

10.30 น. พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผบ.ทบ. และ เลขาธิการ คสช. เป็นประธานแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนประจำวันช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2560 ที่ห้องประชุม 1 อาคาร 3 ชั้น 5 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ของขวัญวันเด็ก...พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รับมอบสมุด ดินสอ และไม้บรรทัด จาก วิเชียร เตชะไพบูลย์ ปธ.กก.มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พร้อมด้วย สุทัศน์ เตชะวิบูลย์ กรรมการและเลขาธิการฯ คณะกรรมการฯ และ คณะผู้ช่วยกรรมการฯ เพื่อเป็นของขวัญนำไปแจกจ่ายให้เด็กและเยาวชน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ที่ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล

สิ่งประดิษฐ์ไทย...พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานแถลงข่าวการนำผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ไทยร่วมประกวดและจัดแสดงนิทรรศการในเวทีนานาชาติ และพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาผลงานสิ่งประดิษฐ์ไปสู่การผลิตในเชิงพาณิชย์ระหว่างนักประดิษฐ์และผู้ประกอบการไทย ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เมื่อวันก่อน

พัฒนานักวิจัย...ชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในกระบวนการยุติธรรม รุ่นที่ 2 วิจัยอย่างมืออาชีพ ผลักดันการปฏิบัติ เพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรม พร้อมมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรม และมอบรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ที่วิทยาลัยกิจการยุติธรรม ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ

ตลาดประชารัฐ...ดร.ประดิษฐ์ ยมานันท์ ผวจ.นครนายก นที ขลิบทอง ผอ.กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ปวีณกร พันโยธา พิจิตร ราชวงศ์ ศุภชีพ เกตุมณี ศิริชัย ลอยประเสริฐ และ สติ ศังขวณิช เปิดงานตลาดประชารัฐเพื่อชุมชน เพื่อสนับสนุนและยกระดับสินค้าชุมชนให้เติบโตอย่างยั่งยืนสอดคล้องนโยบายรัฐบาล ที่ตลาดเจ้าคุณอุดมประชารัฐร่วมใจอ.องครักษ์ จ.นครนายก

พัฒนาคุณภาพ...พล.ร.ต.เคารพ แหลมคม เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมทบทวนปัจจัยต่างๆ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลของกองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ 2561 โจัดโดย กรมกำลังพลทหารเรือ กระทรวงกลาโหม โดยมี น.อ.(พิเศษ)อนุพงษ์ จันทร์พฤกษ์ และ น.อ.ณรงค์ชัย ภู่เจริญยศ ให้การต้อนรับและร่วมประชุม ที่โรงแรมรอยัลริเวอร์ เมื่อวันก่อน

บรรยาย...สันติ ชุดินธรา รองผู้ว่าการ ททท. บรรยายพิเศษเรื่องอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวยุค 4.0 : จะปรับตัวอย่างไร”ในงานปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาภาควิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว รุ่น 25 และมอบประกาศเกียรติคุณแก่ศิษย์เก่าดีเด่น คนดีกิจกรรมเด่น และคนดีเรียนเด่น โดยมี ม.ร.ว.สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์ และ ผศ.ดร.ชลลดา มงคลวนิช ให้การต้อนรับ ที่ มหาวิทยาลัยสยาม

ประกาศเกียรติคุณ...ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร ผอ.สสวท. เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับสถานศึกษา โรงเรียนทั่วประเทศที่สนับสนุนโครงการประเมินและพัฒนาสู่ ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2559 (โครงการ TEDET) เพื่อส่งเสริมการยกระดับผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิ ตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของนักเรี ยนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ที่ไบเทค บางนา

ทำดีเพื่อพ่อ...รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วย ผศ.ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ อาจารย์ และนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมปรุงและแจกอาหารให้กับประชาชนที่เดินทางมาสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ที่บริเวณท้องสนามหลวง

อบรม...ชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ ปธ.กก.ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดงานฝึกอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในองค์กร ให้แก่ผู้บริหารธนาคาร โดยมี ยุทธ วรฉัตรธาร ปธ.กก.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์กิมเอ็ง (ประเทศไทย) เป็นวิทยากร ภาณุ อุทัยรัตน์ วีณา เตชาชัยนิรันดร์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารธนาคาร ร่วมฟัง ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ อาคารคิวเฮ้าส์ อโศก