09:00 น. นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนา เรื่อง “2560 จุดเปลี่ยนประเทศไทย” พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “2560 จุดเปลี่ยนประเทศไทย” ณ ห้องวิภาวดีบอลรูมAB เซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว