วันที่ 11 มกราคม 60 นายประสงค์ โกมุก นายสถานีรถไฟหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า จากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ อ.บางสะพาน ส่งผลกระทบทำให้เส้นทางรถไฟสายใต้ได้รับความเสียหายยาวกว่า 1 กิโลเมตรระหว่างสถานีบางสะพานใหญ่กับสถานีบ้านชะม่วง

ขณะนี้สารวัตรบำรุงทางวังก์พง และบ้านกรูด ได้ระดมเจ้าหน้าที่เร่งซ่อมรางด้วยการบดอัดหินให้เสร็จภายในวันนี้ จากนั้นจะเร่งตรวจสอบรางรถไฟช่วงสถานีรถไฟบ้านหนองหิน ต.คลองวาฬ อ.เมือง ถึงสถานีรถไฟประจวบคีรีขันธ์ เนื่องจากมีดินทรุด ทำให้การเดินรถสายใต้สามารถเดินรถได้ถึงสถานีรถไฟประจวบคีรีขันธ์

โดยการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ได้แจ้งการเดินรถไฟสายใต้ประกอบด้วยขบวนรถเที่ยวไป ได้แก่
1.ขบวนรถด่วนพิเศษ ที่ 43 กรุงเทพฯ-สุราษฎร์ธานี เดินถึงปลายทางสถานีหัวหิน
2.ขบวนรถธรรมดา ที่ 261 กรุงเทพฯ-หัวหิน
3.ขบวนรถด่วนพิเศษ ที่ 39 กรุงเทพฯ-สุราษฎร์ธานี เดินถึงปลายทางสถานีหัวหิน
4.ขบวนรถธรรมดา ที่ 255 ธนบุรี-หลังสวน เดินถึงปลายทางสถานีประจวบคีรีขันธ์

ขบวนรถเที่ยวกลับ ได้แก่
1.ขบวนรถด่วนพิเศษ ที่ 40 สุราษฎร์ธานี – กรุงเทพ เดินจากต้นทางสถานีหัวหิน
2.ขบวนรถธรรมดา ที่ 262 หัวหิน – กรุงเทพ
3.ขบวนรถด่วนพิเศษ ที่ 44 สุราษฎร์ธานี – กรุงเทพ เดินจากต้นทางสถานีหัวหิน
4.ขบวนรถธรรมดา ที่ 254 หลังสวน – ธนบุรี เดินจากต้นทางสถานีประจวบคีรีขันธ์

ส่วนขบวนอื่น ๆ งดเดินทุกขบวน ผู้โดยสารสามารถขอคืนเงินค่าตั๋วโดยสารได้เต็มราคา.