เมื่อวันที่ 11 ม.ค. นายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.)ได้แถลงว่า เมื่อวันที่ 9 ม.ค.ที่ผ่านมา ป.ป.ช.จังหวัดเชียงใหม่ประสานกับตำรวจภูธรภาค 5 เพื่อออกหมายค้นห้องทำงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ จากนั้นจึงได้เข้าตรวจค้นห้องทำงานของนายกอบต.บ่อแก้ว พบเงินสด จำนวน 200,000 บาท วางบนโต๊ะทำงาน ซึ่งเป็นธนบัตรที่มีเลขธนบัตร ตรงกับที่ได้สำเนาไว้ในการลงบันทึกประจำวันก่อนหน้านี้ จึงทำการตรวจยึดของกลางธนบัตรและเอกสารเกี่ยวกับการส่งมอบงาน การตรวจรับงานจ้างโครงการที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งเชิญ นายก อบต.บ่อแก้ว ไปส่งพนักงานสอบสวน สภ.สะเมิง เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป โดย นายก อบต.บ่อแก้ว ผู้ถูกกล่าวหา มีสิทธิต่อสู้คดี สิทธิในการประกันตัว หรือสิทธิอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนดเช่นเดียวกัน

สำหรับความเป็นมาของการเข้าตรวจค้นและจับกุมในครั้งนี้ สืบเนื่องจากได้มีการแจ้งเบาะแส กับพนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงใหม่ว่านายก อบต. บ่อแก้ว ได้เรียกรับเงินเพื่อเป็นการตอบแทนการอนุมัติเบิกจ่ายเงินโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ งวดสุดท้าย (งวดที่ 3 ) ซึ่งมีการส่งมอบงานแล้ว เมื่อวันที่ 26 พ.ย.59 และคณะกรรมการตรวจงานจ้างได้ตรวจรับงานจ้างปริมาณและคุณภาพครบถ้วนถูกต้อง ตามสัญญา เมื่อวันที่ 30 พ.ย.59 สมควรให้เบิกจ่ายเงินงวดสุดท้าย (งวดที่ 3 ) แต่ปลัด อบต. บ่อแก้ว ยังไม่ลงนามอนุมัติเบิกจ่าย ผู้รับจ้างจึงได้เข้าพบนายก อบต. บ่อแก้ว ในวันที่ 28 ธ.ค59 ซึ่งนายก อบต. บ่อแก้ว กล่าวในทำนองว่า “หากต้องการให้เรื่องผ่านให้นำเงินมาให้ 50,000 บาท และเมื่อได้รับเช็คแล้วให้นำมาให้อีก 20,000 บาท ซึ่งได้คุยกับปลัด อบต. บ่อแก้ว แล้วว่าจะขอ 70,000 บาท”

จากนั้น จึงได้มีการวางแผนและพยายามเข้าจับกุม นายก และปลัด อบต.บ่อแก้ว ตั้งแต่วันที่ 29 ธ.ค.59 แต่ยังไม่สามารถเข้าดำเนินการจับกุมได้เพราะผู้ถูกกล่าวหาไม่อยู่ กระทั่งวันที่ 6 ม.ค. ได้มีการเรียกเงินเพิ่มขึ้นจากเดิม 70,000 บาท เป็น 200,000 บาท จึงได้วางแผนจับกุม ขอหมายศาลและเข้าจับกุมตัวได้ และจะมีการขยายผลไปยังผู้เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดต่อไป