บทสัมภาษณ์ พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน บันทึกเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560