ชัชวาลล์ คงอุดม
เรียน ท่านบรรณาธิการ นสพ.สยามรัฐ
คอลัมน์ "คุณชัช เตาปูน ตอบจดหมาย"

ปัจจุบันการศึกษาของไทยเราคุณภาพตกต่ำอย่างที่ต่างประเทศได้จัดอันดับคุณภาพการศึกษาของไทยเรามีอันดับแย่ลงจริงๆ ไม่ต้องอะไรทั้งนั้น ปัจจุบันการศึกษาไทยเรามีความเหลื่อมล้ำกันอย่างเห็นได้ชัดเจนพ่อแม่ผู้ปกครองรายใดมีเงินมีฐานะ บุตรหลานก็จะได้เรียนในสถานศึกษาที่ดีมีชื่อเสียง แม้จะต้องเสียค่าเทอมหรือค่าแป๊ะเจี๊ยะแรกเข้าสูงเพียงใดก็ตาม ก็ไม่ได้มีผลกระทบต่อพ่อแม่ของเด็กแต่อย่างใด

เอาแค่ทุกวันนี้ค่าเทอมของโรงเรียนอนุบาลเอกชนดังๆ ก็ปาเข้าไป6-7 หมื่น แพงเสียกว่าค่าเทอมหรือค่าหน่วยกิตของนักศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโทเสียด้วยซ้ำ แถมเด็กสมัยนี้ต้องเรียนพิเศษ หรือกวดวิชากันค่าสอนพิเศษหรือทำการบ้านหลังเลิกเรียนโรงเรียนอนุบาลดังๆก็ปาเข้าไปชั่วโมงละ 350-400 บาทแล้ว ซึ่งเห็นได้ชัดว่า ต้นทุนการศึกษาของเด็กไทยเราตั้งแต่แรกเข้าอนุบาล ก็สูงลิบลิ่วแล้ว

เมื่อเทียบกับเด็กยากจนหรือพ่อแม่มีฐานะปานกลางหน่อย คงเทียบไม่ได้ มันคงต่างกันลิบลับ เพราะพ่อแม่คงจะมีปัญญาส่งลูกเข้าเรียนก็แค่โรงเรียนอนุบาลปานกลางหรือธรรมดาๆ ไม่ได้ชื่อเสียงโด่งดังเสียเท่าไหร่นัก หากพ่อแม่ฐานะไม่ดี หาเช้ากินค่ำ ก็จะเรียนกับโรงเรียนอนุบาลตามวัดตามวา ซึ่งมีแม่ชีคอยอบรมบ่มสอนให้ คงไม่มีบาทหลวงหรือแม่ชีฝรั่งพูดภาษาอังกฤษคล่องๆ คอยอบรมชี้แนะเหมือนโรงเรียนอนุบาลดังๆหรือโรงเรียนคริสต์ที่แพงๆ เป็นแน่

ในเมื่อเช่นนี้แล้ว กระทรวงศึกษาธิการก็สมควรจะหาทางออกเพื่อแก้ไขปรับปรุงและลดความเหลื่อมล้ำตรงจุดนี้ เห็นว่ากระทรวงศึกษาธิการได้ส่งหนังสือมาถึง กสทช. เพื่อขอให้มีการจัดสรรคลื่นความถี่ในการทำโทรทัศน์ระบบดิจิทัลช่องการศึกษาอย่างเร่งด่วน เพื่อช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสร้างความเสมอภาคให้กับประชาชน รวมทั้งส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เรื่องนี้เห็นด้วยอย่างยิ่งทีเดียว

ทาง กสทช. ควรจะมีการจัดคลื่นความถี่ในการทำโทรทัศน์ระบบดิจิทัลช่องทางการศึกษาให้จำนวนหลายช่องๆให้มากขึ้นกว่านี้ โดยควรจะมีรายการที่เป็นประโยชน์สาระให้กับเด็กตั้งแต่อนุบาล รวมไปถึงกิจกรรมต่างๆ ที่เสริมสร้างพัฒนาสติปัญญาของเด็กมากๆขึ้น เพราะทุกวันนี้ยังถือว่าน้อยมากที่จะมีรายการเช่นนี้ดูกัน แม้ว่าทุกวันนี้จะมีทีวี 3 ,5 7 และ9 หรือไทยพีบีเอสที่ให้สาระความรู้ทางการศึกษาและกิจกรรมสร้างสรรค์ให้กับเด็กได้เรียนรู้และรับชมกันแล้ว แต่ก็ยังไม่เพียงพอ หนำซ้ำบางครั้งมีการออกอากาศช่วงเวลาเช้า ซึ่งเด็กกรุงเทพฯ หรือแม้แต่ต่างจังหวัดเองจะต้องเดินทางไปโรงเรียน ใช้เวลาเดินทางเป็นกิโลฯ รวมถึงเด็กกรุงเทพที่ต้องตื่นแต่เช้ามืด แล้วเดินทางออกจากบ้านมาเรียนหนังสือ เพราะไม่เช่นนั้นรถก็จะติด ไปโรงเรียนไม่ทัน

ดังนั้นการมีทีวีดิจิตอลหลายๆช่องที่สามารถจะรีรัน และออกอากาศซ้ำให้เด็กได้ความรู้ด้านการศึกษาในแต่ละช่วงเวลาถือว่า จำเป็นอย่างยิ่งซึ่งรัฐบาลควรจะนำเงินจากภาษีบาปต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเหล้า บุหรี่หรือยาสูบที่จัดเก็บได้แต่ละปีมาอุดหนุน เพื่อให้มีการผลิตรายการเพื่อการศึกษาจ้างครูบาอาจารย์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญต่างๆมาให้ความรู้ผ่านการออกอากาศก็สามารถจะทำได้ หรือแม้แต่เด็กโดขึ้นมาหน่อย ซึ่งจะต้องสอบเข้าโรงเรียนมัธยมต้น มัธยมปลาย รวมถึงมหาวิทยาลัยก็ตาม ทีวีเพื่อการศึกษาควรจะเกิดขึ้นสำหรับบ้านเราเสียที

ซึ่งจะช่วยลดภาระของผู้ปกครองหรือพ่อแม่เด็กที่หาเช้ากินค่ำลงไปได้มากทีเดียวแทนที่บุตรหลานจะขาดโอกาสได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม หรือซึมซับเนื้อหาการเรียนไม่ทัน เหมือนกับบุตรหลานของพ่อแม่ที่มีอันจะกิน หากกสทช. มีการอนุมัติให้มีทีวีดิจิทัลจำนวนมากมายหลายคลื่นความถี่ที่ให้ความรู้เพื่อการศึกษาอย่างแท้จริง ก็จะลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำตรงจุดนี้ได้ดีทีเดียว โดยอยากเห็นทีวีดิจิทัลเพื่อการศึกษาอย่างแท้จริงนะ ไม่ใช่มีการแอบแฝงในเรื่องของผลประโยชน์ผูกขาดให้กับใครหน้าไหนทั้งสิ้นเพราะมิฉะนั้นก็จะเสียเจตนารมณ์อันแท้จริงไปโดยปริยาย

เพราะฉะนั้นอยากใคร่วิงวอนให้ทาง กสทช. ได้มีส่วนในการพัฒนาประสิทธิภาพและปรับปรุงแก้ไขคุณภาพการศึกษาของเด็กไทยให้มีการพัฒนาไปไกลกว่านี้ สารคดีต่างประเทศที่เกี่ยวกับความรู้ของเด็กควรจะมีการถ่ายทอดเผยแพร่ความรู้ทางทีวีดิจิตอล รวมทั้งวิทยาการเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยเฉพาะเรื่องของภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศต่างๆก็ควรจะเกิดขึ้นในแต่ละระดับชั้นของเด็กนักเรียนผ่านการศึกษาทางโทรทัศน์ดิจิทัลเพื่อการศึกษา ซึ่งเชื่อว่า น่าจะมีส่วนช่วยต่อองค์รวมของการศึกษาไทยให้ไปไกลล้ำหน้าไปกว่านี้อย่างแน่นอนกันครับ

ขอบพระคุณอย่างสูง
หนึ่งในผู้รับชมทีวีดิจิทัล
เรียนคุณผู้ใช้นามแฝง
"หนึ่งในผู้รับชมทีวีดิจิทัล"
ขออนุญาตตอบจดหมายของคุณแทนนะครับ

เห็นด้วยอย่างยิ่งครับ ประเทศไทยเราควรจะเพิ่มช่องทางการเข้าถึงในเรื่องการศึกษาทุกแขนงให้กับเด็กไทยเราได้เรียนรู้ ไม่ใช่ทุกวันนี้เด็กติดเล่นเกมกันผ่านมือถือกันไปเสียแล้ว โดยไม่ได้สนใจการเรียนกัน ดังนั้นหากมีทีวีดิจิทัลแพร่ออกอากาศในชีวิตประจำวัน ก็เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเด็กไทยเรามากกันทีเดียว สารคดี หรือวิทยาการความรู้ต่างๆ หรือวิชาการความรู้เรื่องหลักคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ หรือวิชาต่างๆ ที่เด็กต้องศึกษาในชั้นเรียน หากมีการมาต่อยอดให้องค์ความรู้เพิ่มเติมแก่เด็กไทยเรา ก็น่าจะช่วยพัฒนาสติปัญญาและการเรียนเด็กให้ดีขึ้นได้ไม่มากก็น้อยทีเดียว
เพราะฉะนั้น ก็คงต้องขอฝากผู้ใหญ่ของกระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงทางหน่วย กสทช. ได้พิจารณาตรงจุดนี้กันด้วยเถอะครับ เผื่อการศึกษาของเด็กไทยเราจะดีและพัฒนาขึ้น ไม่ด้อยไปกว่าประเทศเพื่อนบ้านเราที่กำลังมาแรงและมีแนวโน้มจะแซงประเทศไทยเรากันครับ

ด้วยรักและนับถือ
เจริญชัย อุดมพาณิชวงศ์

"ประเทศไทยเราควรจะเพิ่มช่องทางการเข้าถึงในเรื่องการศึกษาทุกแขนงให้กับเด็กไทยเราได้เรียนรู้ ไม่ใช่ทุกวันนี้เด็กติดเล่นเกมกันผ่านมือถือกันไปเสียแล้ว โดยไม่ได้ สนใจการเรียนกัน ดังนั้นหากมีทีวีดิจิทัลแพร่ออกอากาศในชีวิตประจำวัน ก็เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเด็กไทยเรามากกันทีเดียว สารคดี หรือวิทยาการความรู้ต่างๆ หรือวิชาการความรู้เรื่องหลักคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ หรือวิชาต่างๆ ที่เด็กต้องศึกษาในชั้นเรียน หากมีการมาต่อยอดให้องค์ความรู้เพิ่มเติมแก่เด็กไทยเรา ก็น่าจะช่วยพัฒนาสติปัญญาและการเรียนเด็กให้ดีขึ้นได้ไม่มากก็น้อยทีเดียว"