"อุตตม"ย้ำชัดรัฐบาล เดินหน้าสนับสนุนภาคธุรกิจอุตาสาหกรรมเต็มที่ ในรูปแบบประชารัฐเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

เมื่อเวลา 15.30 น. วันที่ 16 ก.พ. ที่ศูนย์ประชุมเอนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) นายอุตตม สาวนายน รมว.อุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงานอีสานอุตสาหกรรมแฟร์ 2016 ซึ่ง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับสภาอุตสาหกรรม จ.ขอนแก่น ได้กำหนดจัดกิจกรรมขึ้นเพื่อแสดงศักยภาพด้านธุรกิจอุตสาหกรรมของไทยโดยเฉพาะในระดับภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงได้เจรจาร่วมกับนักลงทุนและเปิดช่องทางทางการตลาดในกลุ่มประเทศอาเซียน ท่ามกลางความสนใจของนักธุรกิจในระดับภูมิภาคและกลุ่มประเทศอาเซียนร่วมงานกว่า 1,000 คน

นายอุตตม สาวนายน รมว.อุตสาหกรรม กล่าวว่า รัฐบาลยังคงเดินหน้าในการพัฒนาภาพรวมทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องตามนโยบาย ไทยแลนด์ 4.0 โดยเน้นหนักในเรื่องของความยั่งยืนในทุกๆด้าน ขอนแก่นเป็นอีกหนึ่งต้นแบบที่สไคัญที่ทุกหน่งยงานควรเอาป็นแบบอย่างเพื่อให้เกิดความร่วมมืออย่างยั่งยืน และสอดรับกับนโยบายกับรัฐบาล ดังนั่นการที่รัฐบาลนำรูปแบบประชานัฐมาใช้นั่นจึงเป็นการสร้างความยั่งยืนที่เกืดขึ้นได้อบ่างชัดเจน เพราะจะร่วมกันทำงานได้อย่างครอลคลุมไม่มีใครเป็นพระเอกได้เพียงคนเดียววันนี้ทุกคนจึงต้องร่วมมือกัน

"รัฐบาลประกาศชัดเจนในการดำเนินงานใน 10 อุตสาหกรรมหลัก โดย 5 อุตสาหกรรมเป็นเรื่องเดิมและอีก 5 เป็นเรื่องใหม่ ที่จะเป็นดสนเติมเต็มและพัฒนาให้เกืดความยั่งยืน เรามีการทำโครงข่ายอินเตอร์เนตชุมชนครอบคลุม27,000 หมู่บ้านเพื่อให้ชุมชนสามารถค้าขายได้โดยตรง เพราะวันนั้ทุกธุรกิจจะต้องใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาและเพิ่มช่องทางทางการตลาดที่เป็นโครงช่ายมากยิ่งขึ้น"

รมว.อุตสาหกรรม กล่าวต่ออีกว่า จะทีการตั่ง smes ประชารัฐ เพื่อให้ smes ได้มีความเข้มแข็งอละแข่งขันกับธุรกิจต่างๆได้ ประเทศไทยมีของดีมากมาย ขาดแต่ช่องทางในการเข้าถึงดังนั้นรัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนและร่วมมือกันพัฒนาในทุกธุรกิจอุตสาหกรรม และในขณะนี้คือธุรกิจอุตสาหกรรมการบิน ที่เราจะเชื่อมโยงสนามบินดอนเมือง สนามบินสุวรรณภูมิ และสนามบินอู่ตะเภา เข้าด้วยกันใช้ระบบรถไฟมาขนส่งและเดินทางหากันได้ในเพียง 1 ชม.เท่านั้น