“สภาเกษตรกรแห่งชาติ” จัดงานสถาปนาครบรอบ 13 ปี "นัยฤทธิ์ จำเล" เผย "สภช." เป็นเหมือนเครื่องมือหนึ่งของรัฐบาล พร้อมทำงานรวบรวมปัญหาเกษตรกรทั่วประเทศ นำเสนอรบ.ช่วยแก้ไข พาเกษตรกรมีความสุข-อาชีพที่มั่นคง สั่งตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เกษตรกรทั่วประเทศ

วันที่ 21 พ.ย. 2566 ที่สภาเกษตรกรแห่งชาติ (สภช.) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ นายนัยฤทธิ์ จำเล ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เนื่องในวันสถาปนาสภาเกษตรกรแห่งชาติ ครบรอบ 13 ปี จัดโดยสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เพื่อเป็นการรำลึกถึงวันสถาปนาสภาเกษตรกรแห่งชาติ และรณรงค์ให้สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด รวมถึงบุคลากร เกษตรกรเครือข่าย หน่วยงานเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหา และความต้องการของเกษตรกร ซึ่งเป็นอาชีพหลักของประเทศไทย 

โดยในช่วงเช้าคณะผู้บริหาร และบุคลากรได้สักการะศาลท้าวมหาพรหม ด้านหน้าศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ จากนั้นได้อ่านสารจากนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีการวิดีโคคอนเฟอเรนซ์ไปยังสภาเกษตรกรจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งบรรยากาศในงานเป็นไปอย่างชื่นมื่น มีผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าแสดงความยินดีเป็นจำนวนมาก

จากนั้นนายนัยฤทธิ์ ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่า วันนี้เราได้จัดงานสถาปนาครบรอบ 13 ปี ซึ่งหลังจากที่มีการเลือกตั้งผู้บริหารสภาเกษตรกรแห่งชาติ ทำให้ได้ผู้บริหารชุดใหม่ จากนี้จะบูรณาการทุกภาคส่วนให้เป็นที่ยอมรับของเกษตรกรไทย และชาวโลก สภช.มีหน้าที่ดูแลพี่น้องเกษตรกรในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ทำงานทุกรูปแบบเพื่อพัฒนาให้องค์กรเจริญก้าวหน้าโดยสิ่งหนึ่งที่ผู้บริหารของสภช. ได้นำพาพี่น้องเกษตรกรให้เป็นที่รู้จัก คือเราได้เข้าพบรัฐบาล ทั้งนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีกระทรวงการคลัง และกระทรวงต่างๆ เพื่อเรียนปัญหาให้ทราบ ซึ่งทางรัฐบาลมีนโยบายให้รับฟังปัญหาจากพี่น้องเกษตรกร และให้สภช.นำเสนอแผนแม่บท ที่ผ่านมาเราไม่ได้ขับเคลื่อนเรื่องนี้ หลังจากได้ผู้บริหารชุดใหม่ จะขับเคลื่อนอย่างเต็มรูปแบบ อย่างเรื่องหมูเถื่อนจะเข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ ที่ผ่านมา สภช.ไม่เคยมีการติดป้ายรับเรื่องราวร้องทุกข์ของพี่น้องเกษตรกร แต่วันนี้ได้สั่งทุกหน่วยงานของสภาเกษตรกรจังหวัดต้องมีป้ายรับเรื่องราวร้องทุกข์ให้พี่น้องเกษตรกรทุกจังหสัด หากเกษตรกรเดือดร้อนก็จะไปแจ้งที่สภาเกษตรกรจังหวัด และรวบรวมนำปัญหาต่างๆ เข้าสู่ที่ประชุมสภช. ก่อนนำเสนอให้รัฐบาลรับทราบต่อไป

“ที่ผ่านมาตนในฐานะประธานสภช. ได้เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการข้าวแห่งชาติ มีนโยบายต่างๆ ที่เราผลักดัน ซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญการช่วยแก้ปัญหาพี่น้องเกษตรกรให้ตรงจุด ครอบคลุม และระยะยาว เช่น ปัญหาของพี่น้องเกษตรโคนม อย่างไรก็ตาม ตนได้พาพี่น้องเกษตรกรเข้าพบรัฐมนตรีแต่ละกระทรวง สิ่งที่ตนหวังในอนาคต คือจะรับฟังปัญหาพี่น้องเกษตรกรทุกภาคส่วน ทุกกลุ่ม ไม่เจาะจง เนื่องจากเราดูแลพี่น้องเกษตรกร 22 ล้านคนทั่วประเทศ สภช.เกิดขึ้นเพื่อให้รวบรวมปัญหาต่าง ๆ จากเกษตรกรนำเสนอให้รัฐบาลแก้ไข เราเป็นเหมือนเครื่องมือหนึ่งที่จะขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรม และเป็นเป้าหมายชัดเจน ให้รัฐบาลหยิบขึ้นมาใช้ได้ ดังนั้น สภช.ยุคใหม่มั่นใจว่าจะพาเกษตรกรให้มีความสุข และมีอาชีพที่มั่นคง เราจะทำงานแบบรวดเร็ว” 

เมื่อถามว่ารัฐบาลมีนโยบายมุ่งแก้ปัญหาหนี้สินเกษตรกร สภช.มีวาระเร่งด่วนเรื่องนี้อย่างไร นายนัยฤทธิ์ กล่าวว่า เรามีการตั้งคณะกรรมการเพื่อดูแนวทางแก้ปัญหาให้ตรงจุด ซึ่งจากการเข้าพบนายภูมิธรรม ได้แนะนำว่าต้องนำปัญหาที่แท้จริงขึ้นมาพูดคุย ไม่ใช่ความรู้สึก อย่างไรก็ตาม หลังตั้งคณะกรรมการแล้ว ตนจะสั่งการเรื่องความชัดเจนของปัญหาพี่น้องเกษตรกร เพื่อนำเข้าสู่ที่ประชุม และเสนอรัฐบาลต่อไป ส่วนการตั้งคณะกรรมการดังกล่าว สภช.มีอำนาจหน้าที่สามารถตั้งได้เลย มีหน้าที่ยกตัวอย่างปัญหาเรื่องหมู เราจะเชิญตัวแทนที่เกี่ยวข้อง เกษตรกรเลี้ยงหมู นายกสมาคมต่างๆ เข้ามาพูดคุย อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ปัญหาเร่งด่วนของเกษตรกร ได้แก่เรื่องราคาอ้อย มลภาวะ มลพิษ การเผาอ้อย ซึ่งได้นำเข้าสภช.แล้ว วันนี้จะประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อนำเสนอรัฐบาล นอกจากนี้ยังมีปัญหาเรื่องโคเนื้อ โคนม ซึ่งจะนำเรื่องนี้พิจารณาผ่านคณะกรรมการที่จะแต่งตั้งขึ้นมา แต่คณะกรรมการแต่งตั้งขึ้นมาต้องหาเหตุและผลให้ชัดเจน เพื่อให้รัฐบาลมองเห็นว่าปัญหาอยู่ตรงไหน ต้องกลั่นกรองให้ดีก่อนเสนอรัฐบาล

จากนั้นได้มีพิธีสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล และร่วมทำกิจกรรมอาสาพัฒนาสาธารณประโยชน์ที่วัดหลักสี่