ดร.วิชัย พยัคฆโส [email protected] แม้ว่าไทยยังครองอันดับ 1 ของอาเซียนในด้านการสาธารณสุขก็ตาม แต่เครื่องมือทางการแพทย์ไทยเรายังเกือบไม่ได้ผลิต ใช้แต่ของนำเข้ามาตลอดระยะเวลา ของการสร้างแพทย์ที่มีชื่อเสียง แต่ไทยยังผลิตได้ต่อปีเพิ่มขึ้น 10% เท่านั้น หากจะย้อนดูตลาดโลกของอุปกรณ์การแพทย์ที่มีมูลค่ารวม 340,120 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ แล้วมีหลายประเทศได้ผลิตอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร เช่น สหรัฐอเมริกา 43.1% ญี่ปุ่น 7.4% เยอรมนี 7.4% จีน 5.8% ฝรั่งเศส 4.0% อังกฤษ 3.1% อิตาลี 2.7% แคนาดา 1.0% บราซิล 1.3% รัสเซีย 1.1% ไทย 0.003% พบว่าไทยยังด้อยการวิจัยและนวัตกรรมน้อยมาก แต่ยังดีมีเป้าหมายของ New S.Curve ใหม่ คือ Medical Hub หรือ Wellness Industry ที่รัฐบาลไทยเร่งส่งเสริมให้อยู่ในโครงการ EEC ซึ่งมีบางมหาวิทยาลัยวิจัยและพัฒนาร่วมกับ สวทช. อยู่บ้าง และคาดว่าอีก 10 ปีข้างหน้าจะมีนวัตกรรมด้านการพิมพ์เพิ่มขึ้นอีก 3-4 เรื่อง แต่ยังไม่สามารถพัฒนาเข้าสู่อุตสาหกรรมได้ ในขณะที่ไทยเริ่มเข้าสู่ยุคคน Aging Society มากขึ้นทุกขณะจำเป็นต้องพัฒนาการแพทย์ให้ครบวงจรให้ได้ รวมถึงเป้าหมายเพื่อหารายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอยู่ด้วย จึงน่าจะเร่งพัฒนาอุตสาหกรรมนี้ แต่ก็ยอมรับว่าเป็นเทคโนโลยีระดับสูง ลงทุนมาก ประเทศไทยจะลงทุนเองคงยากและเป็นไปได้ช้ามาก สิ่งที่สมควรจะลงทุนร่วมกับทางญี่ปุ่นที่มีศักยภาพสูงด้านนี้ เพราะในประเทศมีร้านขายยาญี่ปุ่นมากกว่า 30 ราย และเป็นผู้ผลิตยาอีกกว่า 10 บริษัทอีกด้วย ประกอบกับเมื่อเดือนกันยายน ประเทศไทยจะจัดงาน Medical Fair 2019 ขึ้น ทราบว่ามีบริษัทญี่ปุ่นที่ผลิตเครื่องมือแพทย์ 76 ราย เข้ามาร่วมด้วย ประเทศไทยน่าจะหาโอกาสเจรจากับบริษัทเหล่านี้ โดยพาไปดูสถานที่ EEC ที่มีความพร้อมด้านสถานที่และจับคู่ Business Matching กับบริษัทผู้ผลิตในไทย เริ่มโครงการผลิตเครื่องมือแพทย์ครบวงจรให้เกิดขึ้น ซึ่งประเทศไทยยังมีความต้องการในตลาดสูงมาก น่าจะคุ้มค่าและคุ้มกับการลงทุนของเขาด้วย ไทยเราคงต้องระบุให้ได้ว่าคลัสเตอร์อุตสาหกรรมการแพทย์ของเราอยู่ในจุดใด มีบริษัทใดที่ผลิตอุปกรณ์พื้นฐานได้บ้างให้เขาพิจารณาว่าเขาจะต่อยอดในอุตสาหกรรมนี้ได้อย่างไรบ้าง อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ หากได้รับความร่วมมือกับทางญี่ปุ่นได้น่าจะเป็นมิติใหม่จากการที่เขาลงทุนด้านอุตสาหกรรมยานยนต์จนสามารถส่งออกไปทั่วโลกได้ หากผลิตได้เองจะประหยัดงบประมาณการจัดซื้อจากต่างประเทศได้มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสามารถส่งออกได้อีกด้วย