ดร.วิชัย พยัคฆโส [email protected] ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ได้กล่าวในงาน “พลิกวิกฤติ สร้างเศรษฐกิจไทย : Do or Die” ซึ่งจัดโดย นสพ.ฐานเศรษฐกิจ เมื่อเร็วๆนี้ เป็นปาฐกถาที่น่าสนใจ จึงขอนำมาเผยแพร่ต่อ ดร.สุวิทย์ กล่าวว่า นโยบายไทยแลนด์ 4.0 จะเป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และนวัตกรรมของประเทศ โดยคนในประเทศจะต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและความคิด การทำงาน และการเรียนรู้ใหม่ ให้สามารถอยู่ได้ภายใต้โลกใหม่ที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตการทำงานใน 7 เรื่อง ที่น่ากลัวและท้าทายของประเทศ ได้แก่ 1. Career Migration เป็นโจทย์สำคัญของรัฐบาลที่จะดูแลแรงงานทั้ง 38 ล้านคนได้อย่างไร ไม่เฉพาะแต่บัณฑิตที่จบใหม่ๆเท่านั้น เพราะเมื่อทำงานไปถึงจุดหนึ่ง การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีจะส่งผลต่อการเปลี่ยนงานใหม่ได้อย่างไร 2. Jobless Growth อนาคตกี่เติบโตของเศรษฐกิจจะเกิดจาก Data และ AI เป็นอัตราการเติบโตมากขึ้น การจ้างงานจะลดลง ทำให้การว่างงานจะเพิ่มขึ้น 3. Skill Divide คือการแบ่งกลุ่มคนที่มีทักษะและไม่มีทักษะ จะถูกแบ่งเป็น 2 กลุ่มๆคนที่มีทักษะจะไปรอดไปข้างหน้าให้สุดๆ แต่คนส่วนใหญ่ของประเทศตามทักษะไม่ทัน จึงต้องเน้นการท่องเที่ยวเมืองหลัก เมืองรองอีกกลุ่มหนึ่ง เพื่อพัฒนาประเทศ มิฉะนั้นคนขาดทักษะจะถูกทอดทิ้งเป็นที่น่าเสียดาย 4. Computing for Talents จะเป็นยุคของการแย่งคนที่เก่ง มีเทคโนโลยี ทุกวันนี้ ก.พ.และกระทรวงวิทยาศาสตร์มีทุนให้แต่ไม่มีคนมารับ เพราะทุนมีทั่วโลกกลายเป็นมหาวิทยาลัยต่างชาติมาขอร้องคนไทยไปรับทุน โดยเฉพาะเด็กไทยจบ ม.3 แล้วก็ไปเรียนต่างประเทศ ทำให้ มหาวิทยาลัยต้องปรับตัว เพราะการแย่งคนในอนาคต 5. Multistage Life เป็นการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตเดิมและมีชีวิต เรียนรู้ เรียนมาก แล้วทำงานจนเกษียณ แต่วันข้างหน้าจะไม่ใช่แล้ว ชีวิตจะต้องเปลี่ยนแปลงไป 6. Intellectual Capital Investment เราจะพบกับสังคมสูงวัย คนมีอายุยืนยาวขึ้น กระทรวงอุดมศึกษาต้องสร้างการศึกษาสำหรับผู้สูงวัย ที่อาจเป็นสตาร์ทอัพสำหรับคนกลุ่มนี้ 7. Career of the Future เราต้องเตรียมคนไว้เพื่อรองรับงานในอนาคต เตรียมพลังของสมองในการขับเคลือนประเทศว่าจะลงทุนอย่างไรให้เกิดนวัตกรรมมากขึ้น จึงมีการเปลี่ยนแปลงอีกมาก ทั้ง 7 เรื่อง เห็นว่าเป็นโอกาสของคนรุ่นใหม่ ที่อาจต้องตระหนักรู้ให้มากและเตรียมการแต่บัดนี้ เพราะเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงเร็วเหมือนสึนามิ ประเทศจะพัฒนาไปสู่จุดนั้นมากขึ้น เพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วนั่นเอง